Gå til sidens hovedinnhold

Årsmøte i Land Rotaryklubb

Innsendt

Tirsdag 22. september hadde Land Rotaryklubb årsmøte på Bjørnen, Odnes.

Klubben kunne se tilbake på et aktivt og godt Rotaryår, helt til nedstengningen av samfunnet 12. mars. Da gikk også Rotary i «dvale» helt til slutten av mai. Noe kontakt i klubben ble holdt via epost.

I årsmeldingen ble klubbens aktiviteter referert. I tillegg til vanlige medlemsmøter, har klubben arrangert åpne møter og vært på flere bedriftsbesøk. Klubben deltok på Landsbyfesten da Dokka markerte 10 år som landsby. Her hadde klubben egen stand og lagde til en bildejakt i sentrum av Dokka. Et populært tiltak.

Ellers har klubben i samarbeid med Dokkadeltaets Nasjonale Våtmarkssenter AS og Dokka videregående skole ryddet for søppel i Randsfjorddeltaet vår og høst. Klubben har i tillegg ryddet rundt Synnfjorden, også dette i samarbeid med Våtmarkssenteret. Våtmarkssenteret ønsket at det ble ryddet to år på rad for å få erfaring med eventuell forsøpling i løpet av en viss periode. Det ble funnet lite søppel i år to, men en god del første år. Klubben rydder også i Dokka sentrum en lørdag i løpet av sommeren, i samarbeid med Pådriverklubben på Dokka.

Siste søndag i august avvikles Veståsmarsjen. I 2019 var det 25. gang turmarsjen ble arrangert, og det deltok 84 personer. Beste skoleklasse premieres med kroner 1500, og i 2019 var det klasse 6A ved Dokka barneskole som vant!

De tre siste årene har Land Rotaryklubb arrangert en camp for ungdomsskolene i Nordre og Søndre Land kommuner, og våren 2020 var turen kommet til Torpa barne- og ungdomsskole. Det deltok vel 20 elever og 3 lærere. Klubben hadde lagt opp til et allsidig program over to dager, med alt fra skyting til kanopadling på Akksjøen på programmet. Glade elever dro hjem etter to tettpakkede dager, etter endelig å kunne være sammen igjen. Fra klubben deltok ca 10 medlemmer.

Land Rotaryklubb får bruke Aurlundssætra på Veståsen. Dette er start og mål under Veståsmarsjen og base under ungdomscampen. Klubben står for enkelt vedlikehold, og i vår ble fjøset ryddet. Planen er å få til en seterutstilling her, men det krever en god del arbeid og tilgang på seterutstyr. Beising av husene og renhold inngår også i arbeidet på Aurlundssætra. Eieren, Kistefos skoger, dekker kostnader til beis og annet materiale.

Klubben har stått for et stort stiprosjekt på Veståsen, gjenfinning av gamle seterstier fra bygda til seters. Prosjektet ble avsluttet i 2017, men et tiårig ansvar for vedlikehold av skilting inngår i prosjektet, og krever en viss dugnadsinnsats. Klubben har fått laget kart og oppslagstavler som viser stiene.

Land Rotaryklubb har inngått et samarbeid med BUA i Nordre Land ved at BUA får disponere soveposer som klubben eier, mens klubben kan låne kanoer fra BUA. Dette er særlig aktuelt under ungdomscampen i juni.

Internasjonalt støtter Land Rotaryklubb to prosjekter, et lokalt prosjekt om tilbyr Leksehjelpen, Dråpen, i Bolivia, og et større vannprosjekt i Dala Rieko i Kenya. Her deltar i alt 8 Rotaryklubber i Innlandet med Raufoss Rotaryklubb som lokal kontaktklubb. Budsjettet er på totalt 43.200 USD, og Land Rotarykubb støtter med kr 9.600. Leksehjelpen i Bolivia støttes med kr 2.000.

Siste post under årsmøtet var valg: Kari Snipstad er president, Nils Kristian Blom er assisterende president, Nils Terje Langseth er sekretær, Iver Øksne kasserer og Inger Berit Heimdal, Grete Stensvold og Ivar Lien er styremedlemmer.

I året som kommer, har klubben planer om å engasjere seg i Ungt Entreprenørskap, et nasjonalt tiltak for elever i ungdomsskoler og videregående skoler. Ungt Entreprenørskap skal utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og troen på seg selv. Klubben kan stille med mentorer og som jurymedlemmer.

Ivar Lien

ref

Kommentarer til denne saken