I OAs måling står kampen om det syvende mandatet, utjevningsmandatet, mellom Venstre og SV. Dette selv om Venstre kun har 4,8 prosents oppslutning (fram 1,6), mens SV har 6,8 (tilbake 0,1). Årsaken er at Høyre i OAs måling er inne, samt at SV gjør det relativt sett svakt på landsplan.
De må «bruke opp» sine utjevningsmandater i andre fylker. Du skal se det blir jeg som blir Valdres representant på Stortinget, i så fall er jeg topp tent til å gjøre en god jobb.
Med erfaring fra skole, næringsliv og ti år som ordfører mener jeg å ha en bred ballast, sier en oppstemt Eivind Brenna.

Ny regjering

Og en borgerlig regjering ser hvordan ut? Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti, og så får Fremskrittspartiet velge mellom å støtte en borgerlig regjering eller en rødgrønn. Om du må velge mellom en regjering hvor Jens sitter ved roret, eller en borgerlig regjering med Siv i førersetet?

Vi i Venstre avviser en regjering med Fremskrittspartiet. Vi frykter en slik situasjon og mener den vil være alvorlig for Oppland med hensyn til distriktspolitikk, landbruk og miljø. I stedet inviterer vi Senterpartiet inn sammen med oss andre tre.

Så heller Jens enn Siv om du må velge? Ja.

Spennende

Dette kan bli svært så spennende. De siste ukene har vi stått stand-by på landsbasis, men vi håper på at vi skal få med oss flere inn mot valget. Det skal ikke så mye til før vi er inne fra Oppland, med et utjevningsmandat. Det sier jo både målingen hos dere som i GD, kommenterer SVs Aksel Hagen. SV sliter i forhold til forrige valg, både på landsplan og i Oppland.

Hva tror du årsaken er?

- Sannelig ikke enkelt å gi en god forklaring, men det kan vel være at det er enklere å fange velgere i opposisjon enn i posisjon. Men som sagt, det er enda mange sofavelgere vi kan få tak på, så vi er fortsatt optimister, avslutter Aksel Hagen.

Les vår E-avis