Dersom senteret ikke er en realitet innen tre år, kommer jeg til å bli utålmodig, sier Sigbjørn Sørlie, leder i Friskus IL i Østre Toten.

Det er tre år siden han og det åtte år gamle idrettslaget begynte å sysle med planene for et helårs aktivitetssenter for alle, uansett funksjonsnivå. I løpet av åtte år har laget hatt mellom 8000 og 10.000 deltakere på sine vannsprutarrangementer ved Hekshusstranda på Kapp. Aktiviteten kom i gang med økonomisk støtte fra Helse og Rehabilitering.

Permanent tilbud

Senest sist sommer hadde laget 2000 deltakere på arrangementene. Nå er laget kommet dit at de jobber med lokalisering og finansiering av et permanent tilbud om allsidig fysisk og sosial aktivitet. Forprosjektet beskriver en rekke aktiviteter som ATV-kjøring, skateboardbane, trim, sosiale treff og ulike fysiske og fartsfylte aktiviteter til vanns om sommeren og på isen om vinteren. Prosjektet omfatter også lokaler for utleie til fysioterapi.

Aktivitet er bedre enn all medisin. Derfor vil vi skape et senter som kan være møteplass for alle. Vår tanke er at Friskussenteret skal bli et signalsenter i Gjøvikregionen, for brukere fra hele Innlandet og Akershus. Med de rette støttespillerne på laget kan Friskussenteret bli et nasjonalt pilotprosjekt som åpner for tilsvarende etableringer andre steder i landet. Derfor er det naturlig at Staten bidrar til finansieringen, mener Sigbjørn Sørlie.

Skal være for alle

Sørlie beskriver planene som et «mini Beitostølen Helsesportsenter» og «et supplement til offentlige rehabiliteringstilbud». Han ser ingen begrensninger i hvem senteret skal være for.

Her skal funksjonsfriske og funksjonshemmede på alle nivåer kunne aktivisere seg sammen. Vi tenker motsatt integrering, og har lyktes med dét på våre vannsprutarrangementer. Vi har også arrangert snøsprut en gang, og utvider i år med issprut på mjøsisen førstkommende søndag. Både vi og andre lager arrangementer som er tilrettelagt for alle, men et helårs aktivitetssenter slik vi planlegger finnes ikke, sier han.

Har mange på laget

Forprosjektet for Friskussenteret er laget i samarbeid med kulturetaten i Østre Toten kommune, Østre Toten idrettsråd, Oppland Idrettskrets, Gjøvik og Toten kajakklubb og Foreldreforeningen for funksjonshemmede i Østre Toten. Sørlie har også presentert planene for politiske miljøer, både lokalt og regionalt. Neste skritt er å engasjere opplandsbenken på Stortinget.

Marie Fauskanger har et funksjonsfrisk og et funksjonshemmet barn. Gjennom Friskus IL har de funnet aktiviteter hele familien kan delta på sammen.

Begge våre barn har stor glede av Friskus-arrangementene. Å få et helårs aktivitetssenter ville ha enorm betydning for mange, mener Fauskanger.