Hadeland Folkemuseum feirer sitt 100-års jubileum i 2013. Da vil et magasin på 400 kvm stå klart for publikum og romme større og mindre gjenstander fra jord- skogbruk og industri. Prosjektet med å bygge opp magasinet har pågått et par år og har en prislapp på seks millioner kroner, inkludert et påbygg med fasiliteter for publikum. Mesteparten av finansieringen er på plass takket være en betydelig egeninnsats sammen med midler fra kommunen, fylkeskommunen, regionrådet og Norsk kulturråd. Men fremdeles manglet prosjektet vel en million kroner. Helt til tirsdag denne uka. Da overrakte daglig leder i Sparebankstiftelsen Gran, Ivar Fjærtoft, sammen med daglig leder for sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal, Roar Ruden og administrerende direktør for Sparebank 1 Ringerike Hadeland, Steinar Haugli, en sjekk på 600 000 kroner til avdelingsleder Kari-Mette Avtjern og daglig leder for Randsfjordmuseene, Per Morset. Med den storslåtte gaven er dermed det etterlengtede magasinprosjektet langt på vei fullfinansiert.