Velkommen til en fartsfylt dag på isen. Arrangementet er tilrettelagt for alle, uavhengig av funksjonsnivå, så her blir det motsatt integrering i praksis, sier Sigbjørn Sørlie, leder i Friskus IL.

Laget har lang erfaring med å arrangere vannsprutarrangementer på Mjøsa ved Hekshusstranda, og har en gang også arrangert snøsprutdag ved nedlagte Bjørnsgård skole. Kommende søndag er første gang Friskus IL tar i bruk isen som element for en aktivitetsdag.

Søndag lanserer vi våre to nyinnkjøpte blocarter. Dette er kjelker med seil, og får vi vind søndag vil det ligge til rette for seiling på isen. I tillegg blir det isboccia, skøytebane, skiløyper uten bakker, pilking og skiskyting. Det blir også demonstrasjon av ATV-kjøring på land og modellflykjøring, opplyser Sørlie.

Friskus har fått tillatelse av Østre Toten kommune til å brøyte isen for snø utenfor Hekshusstranda. Det er også gitt tillatelse til bruk av beltegående rullestol på isen selve arrangementsdagen.

Siden dette er første gang vi arrangerer issprut er det vanskelig å anslå hvor mange som kommer. Jeg regner med at de fleste av våre vel 100 medlemmer med familie vil delta. Mange barn og unge fra Kapp IF har også meldt sin ankomst. I tillegg håper vi på god oppslutning fra fjern og nær. Her er det ingen grenser for hvem som kan delta, sier Sigbjørn Sørlie i Friskus IL.