Helsetilbudet kroppskunnskaping, som tidligere bare er gjennomført på rehabavdelingen Solås på Gjøvik, er nå utprøvd i de to kommunene Ringsaker og Nordre Land. Siden høsten 2011 har ni brukere fra Nordre Land deltatt på sju mestringsmøter.

Mer ansvar til kommunene

Onsdag inviterte prosjektlederne for det nye konseptet kroppskunnskaping til evalueringsmøte på Helsehuset på Dokka. Her redegjorde prosjektlederne og initiativtakerne og brukerne om nytten av det nye helsetilbudet, som er utviklet gjennom langvarig praksisnær forskning.

Samhandlingsreformen som skal gi bedre helsetjenester i kommunene, er på trappene til å bli gjennomført i hele landet, og kommunene utfordres til å ta ansvar for nye tjenester som tidligere var spesialhelsetjenesten sitt ansvar. Kroppskunnskaping skal legge vekt på å fremme en sterkere pasientrolle, forebygging av sykdom og forebygging av forverring. Pasienten/brukeren skal lære å mestre sin egen sykdom for å få en bedre livssituasjon.

Helhetlig tilbud

Prosjektleder Janne Bratteng fra spesialhelsetjenesten fortalte om samhandlingsprosjektet mellom flere fagområder innen helse- og kommunehelsetjenesten.

Målene for samhandlingsprosjektet er å styrke brukernes ressurser til å mestre livsutfoldelse og helse, og å styrke pasientens sosiale nettverk, forteller Janne Bratteng. Kristin Heggdal redegjorde for det nye pedagogiske helsetilbudet, kroppskunnskaping.

Kroppskunnskaping er et diagnoseuavhengig mestringstilbud som passer både menn og kvinner i ulik alder og med ulikt funksjonsnivå. Tverrfaglig helsepersonell leder mestringsgruppene. Kroppskunnskaping er en grunnleggende prosess for å utvikle personlig kunnskap om egen kropp, mestring, helse og velvære. Prosessen styrkes gjennom helsetilbudet slik at brukere får en bedring i sin egen livssituasjon understreker gründeren.

En bedre livssituasjon

Eva Samsonstuen fra Dokka sliter med fibromyalgi, og har i tillegg hatt slag. Hun er i dag uføretrygdet og en av brukerne som har deltatt på mestringsmøtene. Hun forteller at det nye pedagogiske tilbudet har hjulpet henne til en bedre hverdag.

Jeg har mye smerter og har gode og dårlige dager, og for meg har dette prosjektet fungert veldig bra. Vi har blitt en sammensveiset gjeng som har lært mye av hverandres livssituasjon og sykdom, forteller Eva Samsonstuen. Hun går regelmessig til fysioterapi i tillegg, og sier hun har fått tankene mer vekk fra sykdomsplagene.

På kurset lærte vi å mestre situasjonen vår. Vi fikk ting å jobbe mot, og jeg har på en måte lagt sykdommen litt bak meg og ser framover. Jeg steller mye med blomster, og driver med bifarm som også er med på å motivere meg videre og gir meg mye glede i hverdagen tross sykdommen, forteller hun.