Går imot turistanlegg ved Krokhølen

MOTSTANDERE: Synnadalen Hytteeierlag er imot planene om serviceanlegg ved Krokhølen og ønsker at de to påtenkte anleggene i Synnadalen blir samlet til ett og plassert ved Nordrumsetra, hvor det er område regulert til næringsformål. På dette bildet fra en befaring i Synnfjell øst i 2004 ses hytteeierlagsleder Anne Alvik til høyre i midten med hytteeierlagets Solveig Hovde ved siden av seg.arkivbilde

MOTSTANDERE: Synnadalen Hytteeierlag er imot planene om serviceanlegg ved Krokhølen og ønsker at de to påtenkte anleggene i Synnadalen blir samlet til ett og plassert ved Nordrumsetra, hvor det er område regulert til næringsformål. På dette bildet fra en befaring i Synnfjell øst i 2004 ses hytteeierlagsleder Anne Alvik til høyre i midten med hytteeierlagets Solveig Hovde ved siden av seg.arkivbilde

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

Igjen går Synnadalen Hytteeierlag på barrikadene for friområdet ved Krokhølen.

DEL

Vi vil gå sterkt imot planene om etablering av serviceanlegg ved Krokhølen på vestsida av elva Synna, sier hytteeierlagets leder, Anne Alvik.

Bekymring

Som omtalt i OA tirsdag ønsker Synnfjelløypene BA å etablere Synnfjellstugua med servering, eventuelt overnatting, matvareutsalg og annet ved Krokhølen, mens familien Koll har planer om et lignende anlegg rett over dalen, ved Nordrumsetra.

Synnadalen Hytteeierlag ser med stor bekymring på planene om utbygging av to serviceanlegg i Synnadalen med bare kort avstand imellom.

Ser behovet

Etter at butikken på Nysetra ble nedlagt, ser vi behovet for et enkelt serviceanlegg med en fjellbutikk og gjerne en kafé. Dette bør etableres på et område som allerede er regulert til næringsformål, og området nær Synnfjellvegen ved Nordrumsetra vil passe fint til dette. Det er gunstig for brukerne at området ligger nær Synnfjellvegen. Plasseringen er også gunstig i forhold til hyttefeltene i Synnadalen, sier Alvik.

Når det gjelder utbygging ved Krokhølen, argumenterte hytteeierlaget sterkt imot dette også under behandlingen av kommunedelplanen for Synnfjell øst for noen år siden.

Heldigvis vedtok kommunepolitikerne da å skåne dette enestående området mot næringsvirksomhet. Selv om Synnfjellavvoen senere har kommet til, først midlertidig, senere permanent, er det nå viktig at området skånes mot ytterligere utbygging, mener Anne Alvik.

Hun sier at dette dreier seg om en særpreget elveslette med en spesiell natur.

Det påtenkte anlegget vest for elva vil også trekke mye trafikk inn på seterveien ved elvesletta i stedet for at trafikken kan holde seg til Synnfjellvegen, påpeker hytteeierlagslederen.

Anne Alvik mener at det heller ikke kan være markedsgrunnlag for bygging av to serviceanlegg så nær hverandre.

Ett anlegg

Kommunen må oppfordre de to utbyggerne om å samarbeide om etableringen av ett serviceanlegg, plassert nær Synnfjellvegen på området som er regulert til næringsformål, sier hun og fastslår at hytteeierlaget vil bruke alle formelle klagemuligheter hvis det blir vedtatt næringsutbygging på vestsida av elva ved Krokhølen.

Artikkeltags