Alle må følge regelverket

fant mange brudd: Finn Jørgensen har registrert alle brudd på reguleringsbestemmelsene i Synnfjellet øst. Om hytta på bildet har ulovlig oppsatt gjerde, vites ikke, fordi det er anledning til å søke om dispensasjon fra bestemmelsene.foto: liv romsås bekkelund

fant mange brudd: Finn Jørgensen har registrert alle brudd på reguleringsbestemmelsene i Synnfjellet øst. Om hytta på bildet har ulovlig oppsatt gjerde, vites ikke, fordi det er anledning til å søke om dispensasjon fra bestemmelsene.foto: liv romsås bekkelund

Artikkelen er over 8 år gammel

Til sommeren må hytteeiere i Synnfjellet øst belage seg på å fjerne ulovlig oppsatte gjerder, portstolper og flaggstenger.

DEL

Reguleringsbestemmelsene for Synnfjellet øst fra 2005 er krystallklare: Oppføring av gjerder, portal eller flaggstang er ikke tillatt.

Alt er registrert

Likevel fins det mellom 40 og 50 hytteeiendommer i området som har brutt en eller flere av disse bestemmelsene.

Mange reagerer på at folk tar seg til rette, sier leder i hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk (LMT) i Nordre Land, Marit M. Rønningen.

I september ga hovedutvalget administrasjonen i oppgave å kartlegge brudd på reguleringsbestemmelsene, og slo fast at eventuelle dispensasjonssøknader skal behandles politisk.

I løpet av november og begynnelsen av desember har Finn Jørgensen fartet rundt i fjellet og tatt bilder av gjerder og andre tvilsomme installasjoner.

Det viste seg å være flere brudd enn vi hadde trodd. Nå har jeg tatt 260 bilder og registrert mellom 40 og 50 brudd på bestemmelsene, forteller Jørgensen som begynte på Nysætra og arbeidet seg videre til Nylen, Åssætra, Storslåttet, Strangsætra, Klevmosetervegen/Krokhølen, Klevmoseterhøgda, Vesleslåttet, Gråberga og Spåtind/Synnseterområdet.

I vinter vil administrasjonen gå gjennom alt sammen og opprette sak på hvert enkelt brudd. Utpå vårparten vil hytteeierne få et brev fra kommunen, med beskjed om å fjerne det som er satt opp ulovlig, eller søke om dispensasjon fra bestemmelsene.

Én dispensasjon

Hytteeierne bør nok ikke basere seg på at det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse. Hittil er det kun gitt én dispensasjon fra gjerdeforbudet. Den var helsemessig begrunnet.

Det er kjempebra at kartleggingen nå er gjort. Vi kan ikke sitte og se på at dette sklir ut, og at noen tar seg til rette, mens andre følger reglene, sier Marit M. Rønningen. Spesielt er det viktig at gjerdeforbudet respekteres, mener hovedutvalgslederen.

De som har beiterettigheter i fjellet opplever at dyrene stenges ute fra beitet. Fjellet skal også være åpent for fri ferdsel. På den andre siden har du hytteeiere som plages av at hyttetrammen skites ned. Kanskje må vi gjøre noen grep slik at en for eksempel kan gjerde tre meter fra trammen, sier Rønningen som legger til at arbeidet med rullering av kommunedelplanen for Synnfjellet øst starter neste år.

Da kommer det nye reguleringsbestemmelser, som legges ut på høring så folk kan komme med innspill. Reguleringsbestemmelsene må være tydelig definert. Målet på sikt er felles reguleringsbestemmelser for alle hytteområder i Synnfjell sør, øst og på Aust-Torpåsen, sier hovedutvalgsleder i LMT, Marit M. Rønningen.

Artikkeltags