Vi har nettopp gjennomført den Nasjonale «Krafttak mot kreft» uka, hvor det ble samlet inn penger til kreftforskning, og neste uke foregår den Nasjonale Demensaksjonen som er Nasjonalforeningen for folkehelsen sin årlige informasjons- og innsamlingskampanje. Denne uken settes fokus på demens og det samles inn penger til demensforskning og lokale demensaktiviteter.

Demens er den den sykdommen som er den mest kostbare for Helse-Norge, og stadig flere rammes. I Gjøvik kommune vil det i 2025 være 732 personer med en demenssykdom og i løpet av de neste 25 årene vil dette tallet øke til 1322. Per i dag finnes det ingen medisin som kan kurere demens, så det trengs penger til forskning.

I uke 38 vil Nasjonalforeningen Gjøvik Demensforening samarbeide med Gjøvik kommune og CC om ulike tiltak. Tirsdag 19. september vil det holdes et åpent foredrag i temaet: «Et Demensvennlig samfunn» på biblioteket. Det vil legges fram bøker om temaet og vi har vært så heldige å få en billedutstilling til Gjøvik denne uka, som vil henge på biblioteket; 24 bilder av en belgisk kunstner som ønsker å se på mennesker med en demenssykdom med en positiv tilnærming.

Det etableres en Pop Up leilighet på CC med diverse utstyr til en aldersvennlig bolig, stands hvor personer fra Demensforeningen og Gjøvik kommune er tilgjengelig. Det blir et foredrag om et Demensvennlig samfunn for publikum på CC Gjøvik torsdag 21. september.

I forbindelse med den Den Internasjonale Alzheimerdagen denne torsdagen gjennomføres et faglig dagsprogram på Reinsvoll med blant annet forsker Geir Selbekk.

Vi håper så mange som mulig vil gi et bidrag, enten stort eller lite som kan bidra til økt forskning på denne dødelige hjernesykdommen. Det vil være synlige representanter med røde vester og bøsser, både i sentrum og på CC.