Årets boikott av TV-aksjonen er i ferd med å spre seg også i Vestoppland: Hvor ugreit er det å si nei til å delta på dugnad?

Årets boikott av TV-aksjonen er i ferd med å spre seg også i Vestoppland.