45 døde i arbeidsulykker i fjor

GIKK GALT: To menn døde i eksplosjonen/brannen på smelteverket på Eina fredag morgen. Arkivbilde

GIKK GALT: To menn døde i eksplosjonen/brannen på smelteverket på Eina fredag morgen. Arkivbilde

Artikkelen er over 2 år gammel

Antallet økte i 2016, men har gått ned siden årtusenskiftet, rapporterer Statistisk sentralbyrå (SSB).

DEL

Tilsynsmyndighetene registrerte fem flere arbeidsulykker med dødelig utfall i fjor enn året før. Av fjorårets 45 dødsulykker sto imidlertid helikopterulykken ved Turøy i april for nesten 30 prosent.

Arbeidsulykker med dødelig utfall skal ved lov rapporteres til relevant tilsynsmyndighet; herunder Arbeidstilsynet, Luftfartstilsynet, Petroleumstilsynet og Sjøfartsdirektoratet.

Arbeidstilsynet dekker flest næringer og sysselsatte, og registrerer også flest dødsulykker på sitt tilsynsområde hvert år. I fjor noterte de likevel sju færre enn i 2015, og siden 2000 har det vært en nedgang totalt sett i alle næringer.

Flest menn dør

Det er desidert flest menn som omkommer på jobb. I fjor var det 43 menn mot to kvinner.

Det er også stadig innen næringsgruppene transport og lagring (ni dødsulykker) og bygge- og anleggsvirksomhet (åtte) de fleste fatale uhellene skjer, skrev SSB i en rapport i høst. Dette er grupper som tradisjonelt er mannsdominert.

Den største nedgangen siden årtusenskiftet har funnet sted innen jordbruk, skogbruk og fiske. Mens det ble registrert 26 dødsulykker i disse næringene i 2000, ble det 13 i 2008 og 4 i 2016.

To omkom fredag

Fem av dødsulykkene i fjor skjedde i industrien. Oversikt for inneværende år finnes foreløpig ikke, men eksplosjonen hos Metallco Aluminium på Eina fredag førte til to nye omkomne på den dystre statistikken.

Som omtalt i OA har det vært flere eksplosjoner ved smelteverk som dette de senere årene.

Totalt i fjor ble det registrert 22.459 arbeidsulykker i Norge i 2016. Nær halvparten medførte fravær fra arbeid på mer enn tre dager, opplyser SSB.

Det var i næringene elektrisitet, vann, og renovasjon det skjedde flest arbeidsulykker som ga langvarig fravær.

Farlig vedlikehold

For fem år tilbake publiserte Teknisk Ukeblad en artikkel om ulykker i industrien spesielt, der det framgikk at antallet hadde økt jevnt etter 2004. Fagbladet konstaterte at industrien på det tidspunktet (2012) lå på samme nivå som byggenæringen og transport/lager-bransjen.

– Vi ser at to forhold, uavhengig av bransje, øker risikoen betydelig. Det ene er operasjoner der flere firmaer samarbeider, det andre er vedlikeholdsoperasjoner, uttalte regiondirektør Stig Magnar Løvås i Arbeidstilsynet Midt-Norge.

Det ble identifisert seks grupper der Arbeidstilsynet mente det sto dårligere til enn i den øvrige industrien i landet: Metall­vareindustri, mineralproduktindustri, nærings- og nytelsesmiddelindustri, trelast og trevare, produksjon av andre transportmidler, og papirindustrien.

Økt tilsynsfrekvens

En amerikansk undersøkelse viser at ansatte i små virksomheter er mer utsatt for skader og ulykker enn ansatte i store, skrev Teknisk Ukeblad. Flere land kan dessuten dokumentere at midlertidige ansatte, vikarer, unge menn og overtidsarbeid øker skaderisikoen betydelig, rapporterte de videre.

– Det bekymrer oss at snittallene bare er svakt nedadgående. Vi vil nå øke tilsynene, sa Stig Magnar Løvås.

Fram til da hadde bygg- og anleggsnæringen hatt de fleste tilsynsbesøkene. Etter 2012 skal imidlertid de mest utsatte delene av industrien alene ha fått 30 prosent av alle ulykkesforebyggende tilsyn.

Artikkeltags