Arbeidstilsynet med tøff kritikk, men Statsadvokaten venter over påske med å bestemme tiltale eller ikke

Arbeidstilsynet mente Metallco Aluminium hadde undervurdert risikoen for vanndampeksplosjon.

DEL

Men ett og et halvt år etter den tragiske ulykken har statsadvokaten ennå ikke tatt stilling til om Arbeidstilsynets kritikk gir grunnlag for å reise tiltale mot bedriftsledelsen.

Politinspektør Henning Klauseie oversendte saken for påtalemessig avgjørelse i februar.

Etter det OA forstår vil avgjørelsen av «ulike årsaker» drøye til godt etter påske.

To mistet livet

Sverre Aandahl (50) og Amrit Adhikari (30) omkom da en smelteovn eksploderte på fabrikken tidlig på morgenen 17. november. En annen fikk alvorlige brannskader, og en fikk lettere fysiske skader.

Eksplosjonen var så kraftig at folk våknet av at sengene ristet i Kolbu i Østre Toten, flere mil unna.

«Granskningsgruppen har ikke funnet noen entydig årsak til hendelsen, men den mest sannsynlige årsaken er at innesluttet vann har kommet ned i flytende aluminium», oppsummerte ulykkerapporten.

Hva som rapporten mener med «innesluttet vann» beskrives ikke nærmere.

«Mangelfull risikovurdering»

Metallco hadde imidlertid, ifølge Arbeidstilsynet, før ulykken mangelfull risikovurdering av arbeidsprosesser knyttet til omsmelting av aluminium, mangelfulle driftsrutiner for mottak, kontroll og håndtering av råvarer for omsmelting og at det var mangelfull opplæring av arbeidstakere.

I sitt tilsvar til Arbeidstilsynets rapport har Metallco presisert at bedriften er uenig i tilsynets konklusjoner, men de har samtidig akseptert de nye påleggene.

– Vi godtar påleggene i og med at vi må lage nye rutiner for mottak, smelting og opplæring, sa daglig Terje Lofthus i Metallco Aluminium til OA i høst.

Produksjonen ved det nyoppbygde anlegget startet opp igjen i november.

– Vi vil gjøre alt vi kan for å utelukke at noe lignende skjer i fremtiden, sa styrelder Tord Linnerud i forbindelse med Arbeidstilsynets rapport.

Flere avvik

OAs undersøkelser etter eksplosjonen i 2017 viste at Metallco de siste tre årene før tragedien fikk en rekke avvik og anmerkninger fra brannvesenet.

Alle avvikene var imidlertid lukket da eksplosjonen skjedde.

Avvikene i 2014 var blant annet flere løse slanger, ledninger og skjøteledninger i produksjonslokalene, og at det ikke var rutiner for jevnlig fagkyndig kontroll på brannalarmanlegget og det elektriske anlegget.

I 2015 fikk bedriften fire avvik og to anmerkninger, hvorav det ene gjaldt rot og brennbare materialer i verkstedet. Det kom også kritikk for at vernerundene ikke har vært tilfredsstillende.

I november 2016 fikk bedriften to anmerkninger. En av dem gjaldt risikovurdering, som bedriften de to foregående årene fikk avvik for.

Sto på lista

Et dokument datert 18. oktober 2017, bare en måned før eksplosjonen, viser at Metallco da hadde fått på plass en risikovurdering. Den tok for seg ulike farer som kan føre til skade innenfor brann, miljø og helse.

Først på lista sto «branntilløp ved fylling av ovn».

«Is eller oksiderte metaller kan medføre eksplosjon. Brann ved spredning av flytende aluminium i lokalet», het det i rapporten.

Styreleder i Metallco: – Vi tar til oss kritikken

Artikkeltags