Arbeidstilsynet går ikke etter de store aktørene når vi gir overtredelsesgebyr

Foto:

Av
DEL

MeningerI en artikkel i Oppland Arbeiderblad 9.januar påstås at Arbeidstilsynet går etter de store aktørene når vi gir overtredelsesgebyr. Det er feil.

Oppland Arbeiderblad gir med sine oppslag på forsiden 9. januar og på side 2 og 3 inntrykk av at Arbeidstilsynet går etter de store aktørene fremfor «cowboyene» i byggebransjen. I saken er Nordbohus tillagt meninger som gir grunnlag for en slik vinkling. Nordbohus har i ettertid kontaktet Arbeidstilsynet og formidlet at de mener saken ble feil fremstilt og at de tar forholdene Arbeidstilsynet fant alvorlig.

Men det er ikke første gangen Arbeidstilsynet ser slike påstander i media. Derfor finner vi grunnlag for å reagere på det inntrykket Oppland Arbeiderblad gir med saken.

En sak er at Arbeidstilsynet nok gjør langt flere tilsyn med såkalt «cowboy-virksomheter» enn mange tror. «Cowboy-virksomhetene» har jo ikke noe ønske om oppmerksomhet rundt de tilsynene de får. Men når vi avdekker grove nok brudd, vurderer vi å gi gebyr, uavhengig av om det er en såkalt «cowboy-virksomhetet» eller en seriøs virksomhet. Og når vi først gir gebyr, bør det være såpass tilpasset virksomhetens økonomi at det får ønsket oppmerksomhet også hos de store. Det er altså ikke størrelsen eller økonomien til virksomheten som avgjør om Arbeidstilsynet gir overtredelsesgebyr eller ikke. Størrelsen på virksomheten har kun innvirkning på hvor stort gebyret blir.

Tall for perioden 2014 til 2019 viser også at Arbeidstilsynet ikke gir flere gebyrer til store virksomheter enn til små. Tvert imot. I denne perioden var andelen tilsyn som førte til overtredelsesgebyr 1,5 prosent for virksomheter med 1 til 4 ansatte. Andelen var 1,4 prosent for virksomheter med 20 til 49 ansatte, og 1,3 prosent for virksomheter med 50 til 99 ansatte. Blant de største virksomhetene med mer enn 100 ansatte, var andelen tilsyn som førte til overtredelsesgebyr 0,6 prosent.

Arbeidstilsynet gir overtredelsesgebyr når vi avdekker lovbrudd som kan få store konsekvenser for arbeidstakernes helse og sikkerhet, uavhengig av virksomhetens størrelse.

Vi gir overtredelsesgebyr i tilfeller der vi har:

· avdekket alvorlige brudd som utgjør en betydelig sikkerhetsrisiko for arbeidstakerne

· der bruddene er gjentatt over tid

· der tilsyn og pålegg ikke har medført den forbedringen som er nødvendig for å ivareta arbeidstakernes sikkerhet.

Dersom bruddet er en åpenbar risiko, eksempelvis farlig arbeid i høyden, kan vi gi overtredelsesgebyr også uten at det tidligere har vært gitt pålegg for samme forhold. Når vi avdekker at virksomheten gjentatte ganger bryter arbeidsmiljøloven, økes gebyret.

Virksomhetens økonomi er et moment vi vurderer når vi skal bestemme beløpet på gebyret. Generelt vil en virksomhet med god økonomi få større gebyr enn en virksomhet med dårlig økonomi. Det er for å sikre at gebyret har tilstrekkelig preventiv effekt, både for store og små virksomheter.

Vårt hovedfokus er å verne arbeidstakerne og å bedre arbeidsmiljøtilstanden.

Farlig arbeid i høyden og manglende HMS-kort er den vanligste årsaken til overtredelsesgebyr fra Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynets statistikk over arbeidsulykker med alvorlig personskader viser at fall er den typen ulykker som fører til flest skader og dødsfall i bygge- og anleggsnæringen. Et fellestrekk ved disse ulykkene er at flesteparten av dem høyst sannsynlig kunne vært unngått med forskriftsmessig sikring.

Når Arbeidstilsynet går på tilsyn, er det på bakgrunn av kunnskap om hvor risikoen for arbeidsrelatert sykdom og skade er størst. Vi mottar også mange tips om farlig arbeid i bygge- og anleggsvirksomhet, og mange av disse er av en art som vi prioriterer å følge opp.

Bygg og anlegg er den bransjen hvor Arbeidstilsynet har gjort flest tilsyn gjennom flere år, nettopp fordi det er en risikoutsatt bransje. Mange tilsyn gjennomføres med forebyggende tematikk som hovedprioritet. Men også i innsatsen mot arbeidslivskriminalitet gjennomføres mange kontroller i bygg- og anlegg. Arbeidstilsynet oppfordrer alle til å tipse oss om konkrete saker de mener representerer useriøs virksomhet i byggebransjen. Det vil være et konstruktivt bidrag til å nå målet vi tror både Arbeidstilsynet og alle seriøse aktører i bransjen er enig om, nemlig at det ikke skal lønne seg å gå på akkord med helsa og sikkerheten til egne ansatte.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags