Arbeidstilsynet: Å redusere antallet fallulykker er et satsingsområde

Bygg– og anleggsbransjen topper statistikken for arbeidsulykker i Norge. Det gjør at Arbeidstilsynet også i 2020 retter oppmerksomheten mot bransjen.