Arbeidsplasser for dem med størst arbeidsglede!

Artikkelen er over 3 år gammel

Vår nye regjering er i ferd med å gjøre store endringer i samfunnet vårt, sikkert på godt og vondt.

DEL

MeningerJeg ønsker med dette å ta på meg rollen som talsperson for de menneskene denne regjeringen kaller de svakeste i samfunnet vårt.

I vår bedrift ATS Gjøvik/ Toten AS, som er en Vekstbedrift sysselsetter vi ca. 100 mennesker med forskjellig funksjonsnivå, og alle har en nødvendig rolle for at bedriften skal bestå. Myndighetene har tidligere bestemt at vi skal motta statlige tilskudd for å opprettholde et godt tilbud til arbeidstakerne med kvalifisert personell. Dette har også ført til at vi i dag er en god og trygg ARBEIDSPLASS.

Hensikten med Ansvarsreformen i 1991 var blant annet å sikre at også utviklingshemmede kunne bli en del av arbeidslivet i sine hjemkommuner. Ansvaret for et arbeidsmarkedstilbud til denne gruppen, ble lagt til staten.

Bedriften skaffer selv arbeidsoppdrag og utfører en strålende jobb, nettopp fordi vi legger vår ære i å utføre jobben på en god måte. OG dette er viktig … vi i utfører viktige arbeidsoppgaver, med leveringsfrister og kvalitetssikring. Våre type bedrifter har hatt en stor utvikling de seinere årene, og det stilles høye krav til leveranser fra alle våre produksjonskunder og ikke minst Nav, og vi er stolte av at vi kan oppfylle disse kravene.

Nå i 2015 har utviklingen i bedriften og vårt VTA tiltak kommet langt, og vi ønsker å nå lengre … Men dette ønsker den nye regjeringen å endre på, som en del av den nye kommunereformen ønsker de at vår bedrift skal føres tilbake til kommunene (jf. St.meld. 14), noe som er å gå flere tiår tilbake i tid. Dette vil si at kommunene med sin stramme økonomi skal bruke av sine allerede tildelte midler å bistå oss økonomisk, slik at vår bedrift fortsatt kan bestå. Dette vil bli en kamp om midler, både for oss og for kommunene.

Det er viktig å nevne at vi har et godt samarbeid med våre eier kommuner, og føler oss godt ivaretatt. Et stort spørsmål er – hvorfor endre på noe som viser seg å være en stor suksess? Jeg kan snakke mye om økonomi, men for meg er hovedfokuset på enkeltmennesket. Hva vil denne endringen gjøre med hver enkelt av arbeidstakerne våre? Utviklingen i bedriften og i samfunnet for øvrig har ført til at våre arbeidstaker kan bo i egen bolig, kjøpe sin egen mat, være med på fritidsaktiviteter og tjene sine egne penger. Arbeidstakerne kan si de har en jobb og gå til og føler seg verdsatt, samt har en opplevelse av økt livskvalitet. Vi kan ikke bremse utviklingen for disse menneskene, som trenger litt ekstra bistand. De er mennesker på lik linje med alle andre i det norske samfunnet, og har akkurat samme rettighetene til en jobb. De skal også kunne føle mestring og ha god livskvalitet, noe som er to viktige faktorer i alle menneskers liv. OG DETTE ER MENNESKER SOM VIRKELIG ØNSKER Å JOBBE!

Etter å ha lest igjennom forslaget til regjeringen kom styreformannen i arbeidsgiverforeningen vår (ASVL) med følgende uttalelse: «Utviklingshemmede og andre med behov for bistand vil igjen havne nederst ved bordet og risikere at den soleklare retten alle andre har til arbeid, ikke lenger gjelder for dem. Det finnes bare ett ord for dette – diskriminering.» Victor Norman.(Høyre politiker)

Våre bedrifter er samfunnsnyttige og ikke minst helt nødvendige. I alt så driftes 9000 VTA plasser av tilsvarende bedrifter over hele landet. Jeg vil komme med en oppfordring til våre eierkommuner om å gå imot forslaget om at Vekst og attføringsbedrifter skal tilbakeføres til kommunene, og stoppe diskrimineringen. Det er viktig at alle får muligheten til å bidra i samfunnet og ha en god livskvalitet, ved å ha en arbeidsplass.

Hege Johansen
Daglig leder ATS Gjøvik/Toten AS