Barnehagetjenesten i Østre Toten kommune tildelt arbeidsmiljøpris

FORNØYD VINNER: Enhetsleder Merete Narum tok i mot prisen på vegne av kommunen.

FORNØYD VINNER: Enhetsleder Merete Narum tok i mot prisen på vegne av kommunen. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Fikk prisen under den tyvende Arbeidsmiljøkonferansen for innlandet, som ble arrangert på Scandic Hafjell i Øyer.

DEL

Årets arbeidsmiljøpris gikk denne gangen til barnehagetjenesten i Østre Toten kommune. I juryens begrunnelse kommer det frem at vinnerne har et velfungerende partssamarbeid i henhold til lov og avtaleverk. De har lokale arbeidsmiljøutvalg i alle sine seks barnehager. Her er partene representert ved leder, tillitsvalgt og verneombud. I tillegg er det arbeidsmiljøutvalg på enhetsnivå, med barnehagesjef, en leder fra en barnehage, hovedtillitsvalgt og hovedverneombud.
Utover dette er det en HMS-gruppe på systemnivå der hovedverneombud, hovedtillitsvalgt, arbeidsgiver, NAV arbeidslivssenter samt bedriftshelsetjenesten deltar.

Jubileum for konferansen

I invitasjonen til den første Arbeidsmiljøkonferansen for ansatte i kommunesektoren for Oppland i 1999, stod følgende:

«Vi lever i en tid der arbeidsmiljøet blir stadig viktigere. Betydningen av de ansattes arbeidsmiljø blir i økende grad fokusert. Vi ønsker å løfte frem arbeidsmiljøets betydning for den enkelte ansatte og tjenesten som gis befolkningen».
Arbeidsmiljø har siden da blitt et enda viktigere tema. Dette eksemplifiseres av at det hvert år har kommet endringer i Arbeidsmiljøloven.
Regler rundt varsling, arbeidstid, oppfølging av sykmeldte arbeidstakere, rett til redusert arbeidstid for de over 62 år, rett til permisjon for å pleie nærmeste pårørende samt vern mot diskriminering, er eksempler på slike endringer som har trådd i kraft i løpet av de tjue årene konferansen har blitt avholdt.

– Arbeidsmiljøet er alles ansvar

Hovedtema for konferansen var «Arbeidsmiljøet - alles ansvar - alltid». Den første dagen var det fokus på arbeidsmiljøet før, nå og i fremtiden, her innledet Sigbjørn Johnsen og Bernt Sofus Tranøy. Dagen ble avslutta med temaet «Hvordan hindre diskriminering og trakassering i arbeidslivet», ved Hanne Bjurstrøm. På dag to av konferansen satte Kurt Bjørnnes et juridisk søkelys på samme tema. Konferansen ble avslutta med foredraget «Født til omstilling» ved Anders Martinius Tangen.

Artikkeltags