– Topro ga meg sjøltilliten og boosten tilbake, sier Ida Fagerlund med nyskrevet arbeidskontrakt i hånda.

Uten å gå i detaljer, forteller Ida Fagerlund (22) at hun en periode var syk og utenfor arbeidslivet. Med et noe skakkjørt selvbilde kom hun til Topro Kompetanse i fjor høst.

Etter noen måneder på kurs hos tiltaksbedriften på Rambekk, kom sjøltilliten tilbake og Ida var klar for jobbmarkedet.

Kjempenervøs

– Jeg glemmer ikke jobbintervjuet. Jeg var kjempenervøs og du så jo skikkelig skummel ut, sier Ida og kikker bort på Tormod Mathisen – tillitsvalgt i Hunton Arbeiderforening og kontaktperson for Ida.

Men intervjuet må ha gått bra, for i romjula kom den gode beskjeden. Ida fikk arbeidspraksis ved Hunton Fiber og har etter hvert fått et godt forhold til Tormod og de andre gutta på gulvet.

På egne ben

Arbeidspraksisen med ukentlig oppfølging av veileder Britt Viberg Henriksen varte fra nyttår til forrige uke.

Da ble Ida tilbudt arbeidskontrakt med Hunton, i første omgang midlertidig for et halvt år. 60 prosent på laboratoriet og 40 prosent i produksjonen.

Hun er altså en av ungdommene som forlater NAV-statistikken for å gå over i ordinært lønnet arbeid.

Må tåle møkk

Hunton Fibers HR-sjef, Tore Bergsveen, meldte interesse for å rekruttere ei jente med spesielle kvalifikasjoner denne gangen.

– Vi var ute ei jente som tåler å bli møkkete på hendene. Ei som ikke griner på nesa om hun blir våt en dag, sier Bergsveen.

Ida ble håndplukket til jobben blant Topro Kompetanses 80–100 arbeidsledige ungdommer.

Ringer i vannet

Totenjenta som nå er bosatt på Raufoss, er rekruttert gjennom NHO-prosjektet «Ringer i vannet».

I dette prosjektet legges det stor vekt på bedriftenes behov. Tiltaksbedriftene som samlet samarbeider med NHO, setter seg nøye inn i hvilken kompetanse bedriften trenger. Med dette som utgangspunkt forsøker de å finne kandidater i sin database som «matcher» behovet.

Ida er tredje person Hunton Fiber har rekruttert via «Ringer i vannet».

Både Hunton Fiber og Topro Kompetanse er godt fornøyd med samarbeidet.

Ringer i vannet

«Ringer i vannet» er en rekrutteringsstrategi initiert av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Målet er å få personer som av ulike grunner har falt ut av arbeidslivet, inn i ordinære jobber.

Det tas utgangspunkt i arbeidsgivers behov for arbeidskraft.

Tett oppfølging av kandidat og arbeidsgiver før, under og etter ansettelse.

Ordningen åpner for en kortere kostnadsfri praksisperiode uten arbeidsgiveransvar.