Siden kunstig intelligens (KI) vil bruke alt vi har skapt sammen for å utdatere oss, og roboter vil ta over arbeidsplasser, så skulle det bare mangle at disse systemene skattelegges og at pengene fordeles ut til oss alle i form av borgerlønn.

Mange snakker om «våre naturverdier» når det kommer til energiproduksjon. Hva skjer med disse verdiene når de ødelegges av nedbygging, forurensing og klimautslipp? I dag får vi lite igjen for slik ødeleggende atferd.

Dette misbruket av den ene kloden vi foreløpig har å bo på burde koste dyrt, og det skulle bare mangle at pengene ble fordelt likt ut til alle. Det kalles klimabelønning (KAF), og det er på høy tid at vi innfører en slik ordning da det vil gi intensiver for alle å leve mer i tråd med klodens tålegrense.

Disse virkemidlene finnes og burde brukes, men AP velger å fokusere på hvordan de kan pynte på arbeidslinja for at folk som er syke og utføre fortsatt skal føle seg stigmatisert og utenfor. Enten er du en del av arbeidslinja, eller så skal du føle på skammen det er å ikke være som «oss andre». Ifølge en Goldman Sachs vil 300 millioner miste jobben på grunn av KI alene.

1 av 4 vil stå uten jobb, også i Norge. En rapport gir et anslag, men vi vet at omveltningene blir store. Hvorfor ikke da legge til rette for en verden der alle får leve verdige og gode liv der hver og en av oss får utfolde seg og skape ut fra egne premisser? Tenk all den nyskaping vi kunne fått og hvilken kulturell revolusjon det hadde blitt.

Spørsmålet blir: Hvorfor tviholde på en industriell 1880-tallstankegang når vi er over 20 år inn i det 21. århundre?