Gå til sidens hovedinnhold

Arbeidskontrakter og NHO Innlandet

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi viser til NHO Innlandet sitt debattinnlegg under overskriften «Grovt urimelig om bemanning.»

I vårt opprinnelige innlegg var ikke bemanningsbransjen nevnt, kun arbeidskontraktsforhold. Fellesforbundets kampanje går ikke på et forbud mot bemanningsbransjen, men flere faste, fulle stillinger, i tråd med Stortingets vedtatte prop. 73 L, som legger opp til «å redusere de konkurransemessige ulemper som virksomheter som satser på egenbemanning i dag opplever.»

Vi opplever at mange arbeidsgivere prøver å benytte smutthull for å omgå dette, og antar dette er beveggrunnen til at NHO Innlandet går rett i skyttergrava. Dette er også grunnen til at de hardest berørte fagforeninger har krevd forbud, men altså ikke Fellesforbundet som helhet. Det er en annen diskusjon, og i stedet for en stråmannsdebatt vil vi gjenta poenget med vårt innlegg: Vi konstaterer at NHO i sine maler for arbeidskontrakter har formuleringer der man som arbeidstaker må innhente arbeidsgivers forhåndssamtykke før man påtar seg annet ulønnet eller lønnet arbeid. – Verv. – Oppdrag.

Hva betyr dette egentlig? NHO Innlandet hevder at det framstår som meningsløst når vi hevder at denne ordlyden i vil ramme de som påtar seg verv i frivillige organisasjoner, borettslag og så videre.

NHO Innlandet skriver: «Arbeidsgiver kan ikke nekte samtykke uten at dette er saklig begrunnet.» Slik vi forstår det mener NHO Innlandet at arbeidstakere likevel må holde sin arbeidsgiver orientert om slike verv, men arbeidsgiver kan ikke hindre at man påtar seg slike verv.

Hva er ellers meningen med å ha slike bestemmelser i arbeidskontraktene hvis det ikke er for å kontrollere vår fritid? Det er kun spesielle eller ledende stillinger, og i embetsverket, at slike bestemmelser er relevante. Derfor er det helt søkt at dette skal være del av en mal. Malen bør heller basere seg på Arbeidsmiljølovens krav til arbeidsavtaler, verken mer eller mindre.

Som vi skrev i vårt forrige debattinnlegg har vi forståelse for at man stiller krav til at man stiller uthvilt og opplagt på jobb, i den tid man skal stå til disposisjon for arbeidsgiver. Vi har også forståelse for en lojalitetsplikt til ikke å ta arbeid i konkurrerende virksomheter.

NHO Innlandet etterlyser i sitt debattinnlegg mer samarbeide. Da kan de begynne med å stryke slike formuleringer fra sine maler til arbeidskontrakter. Det er nemlig disse formuleringene som er grovt urimelige.

Kommentarer til denne saken