Senterpartiet ønsker bedre sosial og geografisk fordeling, med mindre forskjeller mellom folk. Det skal ikke spille noen rolle hvor du bor for hvilke muligheter du har. Samtidig har vi en pandemi som påvirker arbeidslivet mye.

I statsbudsjettet for 2022 sikrer budsjettenigheten mellom Sp, Ap og SV en styrking av viktige ordninger: Fagforeningsfradraget blir økt. Pendlerfradraget blir økt. Arbeidsledige blir sikra feriepenger i 2022. Arbeidsavklaringspenger blir fortsatt tilbudt arbeidsledige 1. januar 2022, selv om de har stått lenge uten jobb under pandemien. Nå er også flere kompensasjonsordninger for arbeidsgivere oppe og går, og lønnskompensasjon er under utarbeidelse.

Vi vil sikre arbeidstakere og arbeidsgivere best mulig sjanse for å komme helskinna igjennom pandemien og krisetida. Smittevern er fortsatt viktig. Å ta vaksine og passe på helsa er noe av det viktigste vi alle kan gjøre for å takle pandemien. Samtidig skal arbeidsfolk bli tatt på alvor, og forskjeller mellom folk skal bli redusert. Det står Arbeiderparti-Senterparti-regjeringa på for hver eneste dag.

Det er viktig for regjeringa at arbeidstakere i Norge føler seg trygge. Og at vi opprettholder tilliten mellom myndigheter og arbeidsfolk, særlig nå når vi får gjentatte prøvelser. Vi blir utsatt for nye mutasjoner av koronaviruset, høye strømpriser og vedvarende arbeidsledighet. Da jobber regjeringa for å bidra til ro og stabilitet.

Arbeidsfolk skal bli tatt på alvor.

Vår viktigste oppgave i tiden fremover må være å få opp sysselsettingen, altså få flere ut i arbeid. Verdien av å bidra til samfunnet gjennom arbeid bygger opp enkeltmennesker. Arbeiderparti-Senterparti-regjeringa vil at alle skal få muligheten til å jobbe. Også de med delvis arbeidsevne. Som samfunn trenger vi at alle bidrar, det må til et samstemt lagarbeid særlig på grunn av pandemiens herjing.

Vi tror derfor det viktigste er å holde et positivt fokus, og støtte opp om regjeringa så de velger de riktige løsningene. I tett dialog med partene i arbeidslivet finner regjeringa de virkemidlene som skaper voksende optimisme og ny økonomisk vekst. Vi tror det nytter å ta folk på alvor.