Innlandet fylkeskommune har videreført yrkesfagsatsinga fra de to tidligere fylkene. Da jeg søkte videregående utdanning i 2005, valgte flertallet et studieforberedende løp. Siden jeg ble folkevalgt på fylkestinget i 2007 har dette gradvis jevnet seg ut, og de siste årene velger majoriteten yrkesfag. I høst er det i Innlandet rekordhøye 58 prosent av årets VG1-kull som starter på et yrkesfaglig utdanningsprogram(!)

Det ble gjennomført 2133 fag- og svenneprøver i Innlandet i 2020. 95 prosent av lærlingene i fylket vårt besto sine fagprøver, det er imponerende arbeid fra alle som har bidratt til at det kunne skje. Det er 3173 lærlinger per 12.08.2021. Vi lykkes med å få stadig flere ut i lære. Det er nå for eksempel kun 33 løpende kontrakter i alternativt VG3 i skole, som er et tilbud for elever uten læreplass.

Men vi er ikke i mål. Seks av ti bedrifter mangler ansatte med rett kompetanse. Det er først og fremst personer med fagbrev det er mangel på i norsk næringsliv. Over 60 prosent av bedriftene sier de har behov for fagarbeidere de neste fem årene, spesielt innenfor teknikk og industriell produksjon, bygg og anlegg og elektrofag. Bare i byggebransjen alene vil det være mangel på mer enn 10.000 personer med fagbrev innen 2035.

Det skal være attraktivt å velge yrkesfag. Derfor ønsker vi å garantere læreplass, for det skal være forutsigbarhet og trygghet for å kunne fullføre løpet du har startet på. Det er et felles ansvar å skape flere læreplasser. Innlandet fylkeskommune jobber for å rekruttere flere, blant annet med årets læreplassjegerkampanje. Det er gledelig å se at antall lærekontrakter i Innlandet øker for tredje året på rad. Vi har nå over 2000 bedrifter godkjent som medlem i opplæringskontor og 375 frittstående lærebedrifter. Likevel er det dessverre for få bedrifter som tilbyr læreplasser. Flere kommuner og bedrifter er nødt til å ta et samfunnsansvar dersom det skal utdannes flere med riktig kompetanse i Norge.

Fylkestinget har prioritert store investeringer i utstyr på yrkesfag, nylig med en ekstrabevilgning på 30 millioner kroner. Det er også igangsatt betydelige satsninger på ordninger som Fagbrev på jobb og Menn i helse. Vi har stimuleringstilskudd til lærebedrifter og ekstratilskudd for oppfølging av lærlinger og lærekandidater, dette har vært en særlig satsing gjennom den krevende pandemien. Vi har også vedtatt å opprette lærlingråd, som er nyetablert våren 2021. Det handler om å gi lærlinger innflytelse på egen hverdag, og et talerør overfor oss som fatter beslutninger.

Det er etablert yrkesfagkoordinatorer for å se eleven gjennom det fireårige løpet, å styrke formidling fra videregående skole til læreplass, å bidra til samarbeid skole/næringsliv i eget lokalmiljø, rekruttere nye læreplasser, samt å bidra til økt gjennomføring. Det er satt av en ramme på 7 millioner kroner, som utgjør 9 stillinger, fordelt på alle skoler med yrkesfag.

Vi vil se på hvordan vi kan være mer fleksible for å lage attraktive tilbud for ungdom, som videre kan sikre riktig kompetanse for lokalt næringsliv. Fylkestinget har derfor bedt vår fagadministrasjon å vurdere nye og alternative opplæringsmodeller og nye digitale løsninger for yrkesfagområdet. Vi har blant annet sendt medlemmer av fylkestingsgruppa til Steigen i Nordland for å lære av modellen de har utviklet der, og forrige uke deltok jeg i panel på Arendalsuka for å diskutere dette med representanter fra Elevorganisasjonen og bedrifter.

På Raufoss har vi vært med å etablere Læringsfabrikken, der vi flytter undervisningen inn i industriparken. Her er det moderne utstyr og kompetente fagfolk. Det tenker jeg er en spennende måte å utvikle framtidas yrkesfagutdanning. Arbeiderpartiet går til valg på å etablere et nasjonalt senter for yrkesfag, og på landsmøtet i vår sa jeg at det naturlige stedet må være i Innlandet, tilknytta den unike Læringsfabrikken på Raufoss.

Resultatet av våre tiltak er at flere søker yrkesfag, og flere fullfører og består. Men alt vi gjør koster penger. Derfor er jeg som fylkesordfører glad for at Arbeiderpartiet lover en milliard i forsterket satsing på yrkesfag, og jeg håper velgerne gir oss mulighet til å realisere dette.