Sykdommer som revmatiske lidelser, stoffskiftesykdommer, migrene, spiseforstyrrelser og muskel- og skjelettsykdommer rammer kvinner oftere enn menn, og de er underprioritert og underfinansiert innen medisinsk behandling og forskning. Det samme gjelder sykdommer som kun rammer kvinner, som endometriose og adenomyose.

Arbeiderpartiet vil gå foran for å skape åpenhet om kvinnehelse og sykdommer som er tabubelagt, og satse på kunnskap om kvinnehelse og bedre utredning, behandling og oppfølging i helsetjenesten. Det kan ikke fortsette å være sånn at kvinner kan plages med kroniske tilstander hele livet uten at samfunnet løfter så mye som et øyenbryn.

Arbeiderpartiet har en plan for å bedre kvinners liv. Vi vil legge fram en strategi for kvinners helse, som innebærer styrking av forskning på kvinnehelse, mer kunnskap om kvinnehelse i helseutdanninger og tiltak for å sikre kvinner bedre utredning, behandling og oppfølging i helsetjenesten.

Jeg er kvinnenettverksleder i Innlandet Arbeiderparti fordi vi trenger flere virkemidler for reell likestilling i Norge, ikke færre. Arbeiderpartiet er Norges viktigste likestillingsparti. Det er vi som må sørge for mer forskning på kvinnehelse, og det er vi som må kaste nemndene ut av damers liv. I 2021 må du kunne bestemme over din egen kropp og få den hjelpa du trenger.

Nok er nok. Kvinner trenger Arbeiderpartiet i regjering.