Tidligere industriminister Ole Knapp er død

Ole Knapp (t.h.) under nøkkeloverrekkelse med Petter Thomassen 3. november i 1990.

Ole Knapp (t.h.) under nøkkeloverrekkelse med Petter Thomassen 3. november i 1990. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Tidligere Arbeiderparti-politiker og industriminster Ole Knapp døde 4. november i år, nær 84 år gammel.

Knapp ble født på Gjøvik 8. november 1931 og gjorde seg gjeldende både som fagforeningsleder og politiker.

Han hadde posten som industriminister i Gro Harlem Brundlands tredje regjering fra 3. november 1990 til 3. september 1992, og er dermed den foreløpig siste statsråden fra Gjøvik.

Ole Knapp var også leder for Gjøvik Arbeiderparti 1964-1967, samt medlem av kommunestyret og formannskapet i flere perioder.

I 1987 ble Ole Knapp valgt til nestleder i LO, et verv han hadde i tre år.

Kilder: Store norske leksikon og Wikipedia

Vi gjengir her minneordet om Ole Knapp, som sto på trykk i OA 13. november:

«Det triste budskapet at fagforeningskamerat Ole Knapp er død gjør oss i Hunton Arbeiderforening vemodige og tankefulle. Men i sorgen så veit vi at Ole var en betydningsfull tillitsvalgt for arbeidskameratene sine i foreninga og for arbeiderklassen i Norge.

Vi er stolte over å ha vært med på å fostre denne typen tillitsvalgte. En arbeidergutt født i depresjonstida (1931) ett år før nye Hunton oppsto, en fabrikk hans far var svært sentral i som leder av foreninga i til sammen 25 år. Selv begynte Ole i Hunton i 1949 som sveiser i smia på verkstedet. Ole ble selv en betydelig tillitsvalgt i Hunton Arbeiderforening og kjempet mange slag mot arrogante ledere.

Ole Knapp ble distriktssekretær ved LOs distriktskontor i 1967 og innehadde denne stillingen til 1977. Da skiftet han jobb ved å bli valgt til LO sekretær på kongressen dette året. 10 år senere ble han valgt til LOs nestleder.

Ole satte også sine spor som partipolitiker for Arbeiderpartiet. Han var leder i Gjøvik AP fra 1964 til 1967. Han satt i bystyret og formannskapet i åtte år. Kronen på verket kom da han ble utpekt til å sitte i Gro Harlem Brundtlands regjering, som industriminister.

Hunton Arbeiderforening husker Ole som et trofast medlem av foreninga, som var lett å be om hjelp fra da Hunton gikk konkurs i 1991. Da satt Ole som industriminister. For å hindre at Industribanken begynte å selge ut Hunton sine maskiner kontaktet foreninga sitt medlem og ba om hjelp for å hindre slike salg. Ole gjorde sin del av jobben og vi fikk den nødvendige tiden til å få Hunton på beina igjen. Vi takker nok en gang Ole for den inngripenen.

Etter at Ole ble pensjonert har foreninga brukt Ole noe i vår interne opplæring av tillitsvalgte. Nye medlemmer og tillitsvalgte har godt av å høre hvordan historien har blitt til og hvordan tillitsvalgte da som nå sliter med mange arbeidsgivere og at ingenting kommer av seg selv.

Ole Knapp var det første medlemmet i foreninga som fikk Fellesforbundets hederspris, Pioneren i 1989. Han var organisert fra 1949 til sin død i november 2015.

Vi takker Ole for innsatsen han har lagt ned for arbeiderklassen han kom fra, og sender en hilsen til de etterlatte».

Hunton Arbeiderforening

Artikkeltags