En entreprenør er i gang med å rydde opp etter flommen og reparere veiene, melder Innlandet fylkeskommune onsdag.

Fylkesvei 2510 Hensåsvegen ble mest ødelagt og har vært stengt for gjennomkjøring mellom Hemsing bru og Hensgardane i snart ei uke.

Tidligst åpning i uke 33

– På Hensåsvegen må vi skifte ut all masse på en strekning på cirka 200 meter. Vi må også skifte ut flere stikkrenner og legge ned nye og større rør, sier byggeleder Håvard Ødegård i Innlandet fylkeskommune.

– Det er også nødvendig å renske grøfter og utbedre noen punkt der veiskråningene er utgravd. Hensåsvegen blir tidligst åpnet igjen for gjennomgangstrafikk i uke 33, sier Ødegård.

Entreprenøren vil sørge for at de som har eiendommer langs veien får atkomst til husene sine.

To gravemaskiner i arbeid

Beitostølen Maskin og Transport AS bistår Presis Vegdrift AS med å rydde opp etter flommen i Vang, og har to gravemaskiner i sving på fylkesvei 2510 og fylkesvei 2516.

På fylkesvei 2510 Liagardsvegen og fylkesvei 2516 Tørpegardsvegen er det flere ødelagte stikkrenner som må skiftes. Vegen har også fått andre, punktvise skader som må repareres.

Disse to veistrekningene er åpne og har ikke vært stengt på grunn av flomvann.