Gå til sidens hovedinnhold

Åpning av nytt fagskolestudium for helsesektoren

Artikkelen er over 1 år gammel
Innsendt

Norges grønne fagskole – Vea har utviklet et nytt og unikt studium som omhandler Grønn helse. Et viktig og spennende studium som innehar mange muligheter for helsesektoren, sier rektor Stein Aarskog. 10. september kunne skolen ønske 15 nye studenter velkommen til et nytt og unikt studium for helsesektoren.

«Leve hele livet» heter regjeringens eldresatsing for å fremme aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap. Ulike aktiviteter skal være tilpasset den enkeltes interesser, ønsker og behov. Å ta i bruk naturen og plantemateriale på ulike måter er naturlig med tanke på å øke livskvaliteten. Norges grønne fagskole – Vea har sett behovet for kompetanseutvikling på dette området og utviklet Fagskoleutdanningen «Grønn helse – helsefremming gjennom aktiv og passiv deltakelse i bruk av planter og natur.

Rektor ønsker velkommen

Rektor Stein Aarskog ønsket studenter og andre frammøtte velkommen til studiestart til Grønn helse – helsefremming gjennom aktiv og passiv bruk av planter og natur. Dette er en lang tittel på et studium, men den er samtidig god og forklarende i forhold til hva studentene skal lære gjennom studiet.

Vea er en skole med lange, grønne tradisjoner og derfor er det veldig spennende for Vea å kople grønn kompetanse, med et for oss ukjent fagområdet som er; helse, sier Aarskog.

Vi ser veldig fram til å jobbe tverrfaglig med dette og tenker at dette blir spennende og bra. Vi ser fram til å komme i gang med studiet, og håper at studentene får et veldig godt læringsutbytte.

Ordfører ser stort behov

Ordfører Anita Ihle Steen kom til Vea for å foreta en høytidelig åpning av studiet og startet med å si at hun synes dette studiet innehar mange muligheter!

I en kommune er det mange muligheter, men også store utfordringer knyttet opp mot kommunal sektor. I 2018 var økning i pleie- og omsorgstjenester på hele 13 %, og da mest økning på yngre brukere, som kan relateres til psykisk helse, rus-utfordringer og ulykker. Ansvaret for tilrettelegging til kommunesektoren bare øker, erfarer Ihle Steen.

Samhandlingsreformen handler om at du skal få tjenestene du trenger, der du bor. Og fokus et på natur og hage, og å ta i bruk det grønne, gir mange muligheter.

Store helsegevinster med å ta i bruk naturen

Ordføreren merker på seg selv, de dagene det er mest stress og kaos i hodet, så spenner hun på seg joggeskoa, og oppsøker de stedene hun trives best. Det kan være nede ved Mjøsa, å gå langs elva, eller ut i skogen. Å få de naturopplevelsene, er med på å sette ting i perspektiv og roe seg ned.

Når man er i en vanskelig helsesituasjon, er det helt klart at det mye å hente på å ta i bruk naturen. Vi har større potensial i å være aktive i og benytte oss av den, mente Anita. Anita kom også inn på at ved riktig håndtering og behandling av pasienter, kan vi få ned medisinbruken. Og det må jo være en målsetting for oss alle.

Anita sa og har alltid sagt, at vi vil aldri mangle utfordringer innenfor offentlig sektor. Det vil alltid oppstå nye utfordringer. Men hun mente samtidig at offentlig sektor og samfunnet i sin helhet, leverer et høyt nivå på veldig mange områder. Noe som vi alle bør være veldig stolte av. Vea er med på å fokusere på store utfordringer rundt helsesituasjonene og ser etter nye måter å gjøre dette på. Det er viktig for kommunene og samfunnet generelt følge med på og å støtte opp under det. Anita mente oppriktig at det blir spennende å følge med på hva dette studiet kan gjøre for oss alle og hva det kan bety på lengre sikt.

Skolen er perfekt for dette studiet

Anita ønsket også å formidle at hun er over gjennomsnittet Ringsaker-patriot til god latter fra de frammøtte. Hun ønsket å formidle den følelsen hun får når hun kommer til Vea. Det er god helse å bare å være på uteområdet på Vea. Det gjør noe med en å være i hagen her, og se alle blomstene, sa hun. Det hender faktisk at jeg reiser til Vea, bare for å gå rundt og se. Og når jeg kjenner hva det gjør med meg, tenker jeg at dette stedet og studiet er det mye potensial i.

Del av en ny kvalitetsreform

Avdelingsleder for fagskolen, Anne Hagen Bakken forteller at studiet er et deltidsstudium over ett år og innehar en praksisperiode på 2 uker. Norges grønne fagskole – Vea har inngått samarbeid med Ringen Rehabiliteringssenter om utplassering av studentene.

– Det blir spennende å samarbeide med Ringen. De er veldig flinke til å bruke naturen og omgivelsene i rehabiliteringen av sine pasienter, slik at dette er et samarbeid hvor vi kan utvikle og utveksle erfaringer sammen, sier Hagen Bakken.

– Studentene skal lære å lage helsefremmende og rehabiliterende tiltak ved bruk av planter og natur ut ifra brukerens behov. Studentene skal kunne kartlegge brukerens behov og lage tiltak som passer til brukeren, sier Hagen Bakken.

Kommentarer til denne saken