Stein Knardahl, forskningsdirektør i STAMI, stiller spørsmål om arealnormen og åpent kontorlandskap for alle er det eneste riktige (Dagsavisen 18.6). Koronaviruset har vist at åpent kontorlandskap og større, felles arbeidsområder som i fabrikker og så videre utgjør en stor risiko for smittespredning. Smitten spres lett via kontakt og luftstrømmer og mange er smittespredere uten symptomer. Vanlig pust fra en smittebærer kan inneholde virus, og enda større mengder i spytt og sekret fra munnen. På sykehus måles koronaviruset i luften langt fra koronapasienten – til og med i nærmeste korridor – og viruset lever minst 9 dager i miljøet. Ikke noe virus kan spre seg så fort over hele verden uten å være et luftsmitte-virus.

Åpne kontorlandskaper er en smittefelle som vist ved et telefonsenter i 11 etasje i et høybygg i Sør-Korea. Utbruddet førte til at 94 av 216 ansatte i samme, åpne etasje ble smittet, det vil si en smitte rate (attakk rate) på 43,5 prosent og med sekundær spredning til ansattes familier på cirka 16 prosent. Med få unntak fikk alle symptomer på infeksjon i karantenetiden på 14 dager.

Superspredere er oftest symptomløse personer som sprer viruset til mange andre (definert for SARS åtte eller flere personer); og er knyttet til mange nærkontakter, åpne kontorlandskaper/arbeidsplasser og overfylte lokaler. Sommertiden med festing og nærkontakt er utfordring, særlig etter at 2-meters-regelen på uforklarlig vis ble skrumpet inn til 1-meters avstand! Viruset ble sluppet løs igjen.

Superspreder-situasjoner i fellesarealer må forhindres ved smitteverntiltak for at en forsvarlig aktivitet kan holdes oppe i samfunnet, samtidig som at dødelighet og langtidsskader av Koronaviruset holdes nede. Egne kontor eller arbeidsplasser (minimum 6 m2 areal/ 15m3 luft per person) og god ventilasjon (minimum 6 luftutskiftninger/ time) fører til høyere sikkerhet og trygghet for smitte. I disse tider bør også fellesmøter og samvær reduseres. Hjemmekontor er kommet for å bli mange steder, og det er bra.

Åpne fellesarealer er ikke lenger trygge for ansatte og besøkende, særlig nå som vi går inn i en ny koronafase med superspredere og super-spreder-situasjoner som i økende grad knyttes til større utbrudd av viruset. Derfor anbefales bruk av munnbind eller åndedrettsvern i det offentlige rom.