Åpent møte om NAV

Elisabeth Thoresen fra AAP- aksjonen

Herredshuset, Kommunestyresalen i Moelv Mandag den 14. august. 2023 kl. 18.00

«Om AAP, uføretrygd, fattigdom, arbeidslinja, lovverk, rundskriv, arbeidsrutinene til NAV, lappeteppet av ytelser vi har som påvirker hverandre med mer.

Og hva kan vi sette søkelyset på nå frem til kommunevalget?

De fleste tror faktisk at systemet vårt fungerer – Men du aner ikke hvor urimelig det er før du har vært der selv, sier Elisabeth Thoresen. Folk fryser. Matkøene vokser. De statlige ytelsene som AAP, uføretrygd og minstepensjon strekker ikke til, og minsteytelsene ligger langt under fattigdomsgrensen.

Elisabeth sier også: «Jeg vet ærlig talt ikke hva som bor i folk. Vi blir møtt med at det ikke er evnen til jobbe det er noe galt med, men viljen og at arbeid kurerer alt.»

Syke og uføre som står fram i fattigdomsdebatten trakasseres. Leder for AAP-aksjonen Elisabeth Thoresen skylder på politikere, lovverk, rundskriv og den praktiserende arbeidslinjen som hun mener bidrar til stigmatiseringen.

Helt siden hun kastet seg inn i kampen for syke og uføre, er hun blitt stemmen for de aller mest sårbare i samfunnet.

Elisabeth jobbet i Nav. Nå kjemper hun mot innstrammingene.

Det blir også holdt en appell av Rødt sin 4. kandidat på fylkeslista Innlandet av Marius T. Owren er sosionom og ansatt i NAV.

Møt opp i Moelv.

Arr: Rødt Ringsaker