Åpent for 600 tilskuere: Taper penger på å budsjettere nøkternt

Kompensasjonsreglene for tapte inntekter som følge av koronarestriksjoner, gjør at Raufoss og andre klubber som har budsjettert med nøkterne tilskuertall «straffes» i forhold til klubber som har budsjettert med urealistisk høye tilskuertall.