Gå til sidens hovedinnhold

Åpent brev til Opplandsbenken på Stortinget om jordbruksoppgjøret

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter flere sonderingsmøter valgte jordbruket å takke nei til å føre ordinære jordbruksforhandlinger med statens framlagte tilbud som utgangspunkt.

Jordbruket la i sitt kravdokument klar vekt på følgende elementer:

Retningsendring – et steg i retning av en jordbrukspolitikk tilpasset norske jord og beiteressurser, og som krever et jordbruk med små og mellomstore bruk.

Bedre lønnsomhet – et første steg for å tette inntektsgapet mot sammenlignbare grupper i samfunnet

Investeringspakke for å imøtekomme lovpålagte krav fra staten om løsdriftsfjøs for storfe.

Bedre velferdsordninger som kan sikre rekrutering til jordbruket.

Vi tar også med Stortingets fire hovedmål for jordbrukspolitikken; Matsikkerhet og beredskap. Landbruk over hele landet. Økt verdiskaping. Bærekraftig landbruk med lavere utslipp av klimagasser.

Statens tilbud tok ikke hensyn til jordbrukets krav om en nødvendig endring av retningen for norsk jordbrukspolitikk, eller en reduksjon i inntektsgapet mellom jordbruket og sammenlignbare grupper. Vi finner svært lite i Statens tilbud som imøtekommer jordbrukets krav.

Tallene som er utregna viser på ingen måte den økonomiske virkeligheten til våre medlemmer. Vi har i årets opptakt til forhandlingene vært vitne til en mye større åpenhet om jordbrukets egen situasjon, enn ved tidligere års forhandlinger. Dette vitner om at næringa nå har kniven på strupen i mye større grad en tidligere både når det gjelder økonomi og arbeidsmengde..

Vi har tillit til at Stortinget vil levere på sine egne vedtatte målsettinger. Derfor ber vi dere følge opp jordbrukets krav gjengitt i de fire kulepunktene vi peker på innledningsvis, gjennom den politiske prosessen som nå er startet.

Jordbrukspolitikk er langsiktig. En endring av retning og styrket lønnsomhet er viktig for et fortsatt jordbruk over hele landet. Bruken av budsjettmidlene i jordbruket må knyttes opp mot fordeling og bruk av matproduserende arealer, og ikke volum.

Dette gir en framtidsrettet endring i jordbrukspolitikken, matsikkerhet og mattrygghet.

Oppland Bonde og Småbrukarlag ber også om et møte med Opplandspolitikerne slik at vi kan målbære næringas utfordringer direkte.Kommentarer til denne saken