Gå til sidens hovedinnhold

Åpent brev til Ola Elvestuen. Ulvens gener.

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I nasjonen lørdag 16. november har du Ola Elvestuen et innlegg med overskriften «Ulvens genetikk er godt kjent», hvor du imøtegår Telemark Bonde- og Småbrukarlag som du mener bygger opp under en mistanke om at ulven er utplassert i norsk natur, og kaller det konspirasjonsteorier. Det er vel ingen grunn til å tvile på ulvens genetikk, for det er vel godt kjent at den skandinaviske ulvebestanden som ble satt ut i Skandinavia på 1980–1990–tallet stammer fra Øst-Europa, men det er hvordan den har kommet hit det stilles kritiske spørsmål ved. Du påstår «at dagens ulvebestand stammer fra tre individer som vandret inn fra Finland og Russland på 1980–1990 tallet, og senere har noen ulver vandret inn til Norge og Sverige fra Finland og Russland.» Jeg mener det ikke finnes bevis for at forfedrene til ulvestamma som i dag finnes i Skandinavia har kommet hit på egne bein fra Øst-Europa. Derimot kan jeg vise til helt konkrete bevis for utsettelse av ulv. I tillegg til disse tre bøkene om utsetting av ulv, som jeg tidligere har henvist til, skal du få et helt konkret eksempel på utsetting av ulv. Da Børge Brende var Miljøvernminister fikk han tilsendt et brev datert 20. mars 2006 fra Odd Egil Larsson fra Mysen, som forteller detaljert om hvordan han var vitne til at fem ulver ble sluppet ut av en bil i grensetraktene mot Sverige. Det var fersk sporsnø denne dagen så det var lett å kontrollere hva som hadde skjedd. Han sendte også med bilder av foringsplasser hvor det ble utkjørt dyrekadaver for å fôre disse i ulvene i en overgangsfase. Svaret som Odd Egil Larsson fikk fra Miljøverndepartementet etter fire dager lyder som følger: «Takk for innspill. Miljøverndepartementet har notert seg din synspunkter." Her hadde myndighetene et helt konkret bevis på ulovlig utsetting av ulv, men de foretok seg ikke noe.. Derfor må det være grunn til å spørre. Var utsetting av ulv en villet politikk fra daværende myndigheter? Jeg har kopi av dette brevet fra Odd Egil Larsson til Miljøverndepartementet, så hvis du er interessert kan du få tilsendt en kopi. Detter er fakta og ikke konspirasjonsteorier Ola Elvestuen. Men synes ikke du også det er oppsiktsvekkende at DNA-prøver av ulver i Hedmark som er sendt til Rettsmedisinsk institutt i Hamburg viser seg kan stamme fra en dyrepark i Paris? Mener du at disse også har vandret på egne bein fra Paris og til Hedemarken, i likhet med de tre individene som du påstår har vandret inn fra Finland og Russland? Jeg mener denne ulven har kommet hit på samme måte som de andre ulvene som det påstås har så viktige gener, enten luftveien eller på gummihjul. Du sier de driver med konspirasjonsteorier når noen stiller spørsmål ved om hvordan ulven har kommet hit.. Men hva skal man si om dem som har hovedansvaret for at denne såkalte ulvesona ble opprettet? Nå er det vel snart ikke igjen sauebønder innen denne sona, og en kan lure på om meningen er at den også skal avfolkes? Det er vel en grense for hvor lenge folk orker å bo i et område som skal brukes som oppsamlingsplass for ulv som er uønsket andre steder? Jeg har lest om sauebønder som har solgt gård og grunn og flyttet fra bygda på grunn av ulveplagene. Nå har du også sørget for å få bedøvd denne ulven som drepte rein i Elgåområdet i Engerdal, og fraktet den med helikopter inn i denne sona. Men har de som bor der blitt spurt om de er villige til å ta imot også denne ulven? Jeg synes dette minner om diktatur, og det er helt utrolig at myndighetene kan peke ut en del av landet og bestemmer at her skal ulven ha fortrinnsrett, og dere som bor der må forholde dere til det. Hvis dere vil drive med beitedyr gjør dere det på egen risiko. Er dette demokrati? Dere skryter av at det blir tatt færre sau av rovdyr de siste årene, men det har jo sin naturlige årsak. Til flere som blir tvunget til å slutte med sau, jo mindre blir det å fråtse i for rovdyrene. Eller mener dere å fortelle at ulven er blitt snillere og tar mer hensyn til beitenæringa? Synes ikke du også det virker usannsynlige at disse tre ulvene som du mener kom fra Finland og Russland skulle vandre gjennom de enorme finske skogene og reinbeiteområdene hvor de hadde mer enn nok både plass og mat, for å vandre den lange vegen til lille Norge for å etablere seg? For på 80-90-tallet var det så godt som heller ikke ulv i Finland. Jeg leste for en tid siden at det var først etter «Glasnost» da grensegjerdene mellom Russland og Finland ble åpnet at det begynte å komme inn ulv i Finland.

Til slutt. Kan du Ola Elvestuen svare meg på et spørsmål jeg har stilt i flere innlegg, men ennå ikke fått svar på. Hva er så viktig med å frede og verne en dyreart som ikke har noen annen misjon enn å rive i hjel husdyra våre, hjorteviltstamma og jakthundene våre?

Kommentarer til denne saken