Åpent brev til kommunestyret i Nordre Land

UTLEIE: Foreningene MAKS ønsker å få leie ut to rom i andre etasje i bygget de disponerer i Dokka sentrum.

UTLEIE: Foreningene MAKS ønsker å få leie ut to rom i andre etasje i bygget de disponerer i Dokka sentrum. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Mange har lest omtalen fra formannskapsmøte i Nordre Land 19. november med forundring. Ifølge formannskapet er det konkurransevridende at Foreningen Maks skal leie ut to rom i Storgata 34 på Dokka.

Hvem er det som leier ut rom på Dokka? Et søk på booking.com gir to resultater: Haugtun i Aust-Torpa og Granum Gård i Søndre Land. Vi er klar over at det finnes andre som Esso, Dokka camping og noen private tilbydere, men det finnes ikke mange overnattingsmuligheter på Dokka.

Er det mulig å forstå hva dette dreier seg om?

Kommunedirektøren mener at Foreningen Maks sin virksomhet – en liten kafé og døgnutleie av to rom, er i strid med EØS reglene, som dreier seg om at offentlige myndigheter ikke skal gi tilskudd til en virksomhet framfor en annen da det gir konkurransefordeler. Det argumenteres også med at alle hos oss jobber frivillig uten lønn, og at det ifølge næringsrådgiver i Nordre Land er mer «å vurdere som en frivilligsentral».

Foreningen Maks ønsker nettopp å skape arbeidsplasser, og selvsagt ønsker vi å lønne folk når det blir mulig. Foreningen Maks er opprettet av innvandrerkvinner selv, som sitter i styret, legger planer – og legger ned arbeidstimer frivillig for å bygge opp en bærekraftig drift på sikt.

MAKS ønsker å være en sosial entreprenør. En sosial entreprenør kan være hjelp til kommunen til å finne nye løsninger innen integrering. Kvinner med innvandrerbakgrunn står ofte lengst fra arbeidslivet. I Nordre Land har vi selv tatt grep for å skape en bedre tilværelse for oss selv og våre barn. Vi ønsker også sterkt å bidra med våre ressurser og vår arbeidskraft til beste for lokalsamfunnet i egen kommune. Vi ønsker arbeid som en del av et verdig liv, vi ønsker å bidra i samfunnet som likeverdige aktører.

Har politikerne satt seg inn i saken? Det finnes muligheter innenfor EØS reglementet for denne type virksomheter og samarbeid. På initiativ fra Kommunenes Sentralforbund er det utgitt en håndbok for slik lokal samskaping: «La oss gjøre det sammen!».

Tidligere arbeidsminister Rigmor Aasrud sa da hun besøkte MAKS under valgkampen: «Jeg kan ikke se noen prinsipiell forskjell på dette tiltaket og et ASVO». Altså en offentlig eid bedrift som produserer varer og tjenester – der arbeidstakerne er trygdet eller offentlig ansatt.

NAV lokalt er positive til virksomheten vår, og opplyser at sosialtjenesteloven foreslår utplasseringer i frivillige organisasjoner. Det er altså ikke noe til hinder for å bruke Maks – NAV har intensjon om det! Foreløpig har de sendt mange av oss til kurs på Gjøvik – vi har vært på flere kurs før og det har ikke ført til arbeid.

Storgata 34 på Dokka er kjøpt for å romme denne aktiviteten, og burde kunne sees på som en mulighet som kommunen kan bruke.

Samarbeid mellom næringsliv, kommune og frivillige for å løse et samfunnsproblem – i dette tilfellet innvandrerkvinners utfordring på det norske arbeidsmarkedet – er en relativ ny organisasjonsform i Norge – såkalt sosialt entreprenørskap. Staten ønsker slike tiltak velkomne og yter tilskudd for etablering.

Foreningen Maks fikk 150.000 kroner fra Arbeids- og velferdsdirektoratet i denne forbindelse. Her har kommunedirektøren grepet inn og sendt et brev til direktoratet der hun tydelig ba om at tilskuddet trekkes tilbake. De pengene kunne vi trengt i en oppstartfase! Foreningen Maks har som uttalt målsetting å samarbeide med kommunen. Direktøren sier det «ikke er grunnlag for foreningens drift». Hva skal til for å samarbeide med Nordre Land kommune, hva kan vi gjøre – hva kan kommunen gjøre – finnes det et handlingsrom?

I Handlings- og økonomiplanen 2020-2023 som nå ligger ute til høring, leser vi på side 15 at i kommunen «skal vi videreutvikle tjenesten i tilknytning til sysselsettingen og ASVO, samt opprette andre relevante tiltak i kommunal regi som kan være et godt «springbrett» ut i et ordinært arbeidsliv. Spesielt bør det være fokus på hva mer kommunen kan gjøre for innvandrere som ofte har ekstra utfordringer knyttet til språk/språkutvikling.»

Er det kanskje på tide å snakke med MAKS? Er det en mulighet å gå i dialog med dem som kjenner hvor skoen trykker? Istedenfor å bruke regelverk til å motarbeide innbyggerinitiativ, kunne vi se på hvilke muligheter som finnes for å utvikle lokalsamfunnet i Nordre Land.

Så kunne vi gjøre det sammen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken