Gå til sidens hovedinnhold

Åpent brev til Gjøviks politikere etter fastsettelsen av Planprogram for E6 Moelv-Roterud

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den 18. juli 2019 sendte jeg et åpent brev til politikerne i Gjøvik, der noe av budskapet var: «Som velger på Gjøvik har jeg nå en klar forventning til våre politikere i denne prosessen. Være tydelige og ta tak, slik at dette arbeidet ikke bare skjer i den administrative delen av Gjøvik kommune. Vis at det er en vesentlig forskjell på forslagstilleren Nye Veier, og de besluttende organer i den politiske styringen av Gjøvik kommune. Første mulighet er å legge føringer for hvor langt Nye Veier skal gå i sitt planprogram, og hvilke forventninger dere har til innholdet.
Når neste år går mot slutten, skal ny KDP vedtas. Da håper jeg at dere har sørget for å være informert og engasjert, og ikke minst hatt en god dialog med oss som berørte og velgere.»
Etter å ha vært tilhører under Utvalg for Samfunnsutvikling sin behandling av fastsettelsen av «Planprogram for E6 Moelv-Roterud», gikk jeg skuffet hjem fra tilhørerbenken. Mitt inntrykk var at kunnskapen om hva planprogrammet og prosessen berører, og hva det vil kunne medføre, er svært blandet og til dels skremmende dårlig.
For oss som direkte berøres av dette hjelper det svært lite om planavdelingen legger mye jobb i å gå gjennom merknader og forberede en beslutning, hvis de som skal beslutte ikke evner å ta denne informasjonen inn over seg.
Det pågår nå en prosess i Nye Veier AS med de prekvalifiserte entreprenørene, om hvem som skal velges til å delta i det videre arbeidet med planlegging og gjennomføring. Selv om Nye Veier i forkant av dette presiserer at «det er mange krav til entreprenøren som skal velges, pris utgjør bare 20 prosent» så er det neppe noen tvil om at med en antatt pris på 3 milliarder for ny Mjøsbru, så er her premissene legges for hvilken trase brua skal ha.

Denne valgprosessen er ikke kommunen involvert i, men har nå gjennom fastsettingen av planprogrammet gitt Nye Veier fritt spillerom til å planlegge innenfor hele området mellom gamle Biri Bruk og til nordsiden av Fjordheim. Hvilke andre friheter de får i dette planarbeidet videre nordover, er helt avhengig av hvordan politikerne evner og vil engasjere seg underveis i planarbeidet og forberedelsene til forslaget til ny KDP skal opp til høsten. Når det nå ikke er valgår, er kanskje det enkleste å sitte i ro og vente til de enkle «JA/NEI» spørsmålene opp i denne prosessen.
Jeg vil ikke legge opp til å navngi og henge ut noen som minst informert eller minst interessert i Utvalg for Samfunnsutvikling, men må om ikke annet presisere det positive i at de enstemmig vedtok Ole Wilhelm Skundberg (Sp) sitt forslag: «Ber om at krysset E6/RV4 planlegges og bygges som kobling mellom to nasjonale hovedveger etter motorveistandard H3».

Dersom dette følges opp i det videre arbeidet vil samfunnsøkonomien være ivaretatt, og de som direkte berøres vil slippe å bli en del av to store veiutbygginger.
Dessverre er resten av merknadene i hovedsak vedtatt med følgende: «Rådmannen forventer at forslagsstiller følger opp dette i den videre planprosessen».

Kommentarer til denne saken