Åpen Folkekirke – en pervers liste?

Av
DEL

MeningerÅpen Folkekirkes representanter ønsker å veilede alle oss som skal stemme ved årets kirkevalg. Og ikke bare veilede, de ønsker i tillegg å advare oss mot å velge nominasjonskomiteens lister og heller bruke listen fra Åpen Folkekirke (ÅF). Talsmenn for ÅF har kalt nominasjonskomiteens liste for «pervers».

Hovedargumentet er at vi, ved å bruke nominasjonskomiteens liste, vil kunne risikere å velge inn noen vi er uenige med. Og det har ÅF helt rett i. Det viste forrige valg. Det vises til at de som brukte nominasjonskomiteens liste ved forrige valg, og som var opptatt av daværende valgs hovedtema, spørsmålet om likekjønnet vigsel, kunne risikere at de også valgte inn noen med motsatt standpunkt. Og slik ble det i flere bispedømmer. De som var for nyordningen, dro også med seg noen som var mot. Og like viktig, men ikke særlig tydelig kommunisert, – de som var mot hjalp også representanter som var for til å få plass i bispedømmeråd. Spørsmålet er vel om ikke resultatet ble nokså nær «folkets mening», at demokratiet rett og slett fungerte? Resultatet, sterkt hjulpet av ÅF, ga et klart resultat: Likekjønnet vigsel i Den norske kirke er vedtatt som ordning.

Ny runde? Nå kan det virke som om ÅF ønsker å legge opp til en ny runde med samme tema. De har fått en motkandidat til denne gangen, nykommeren Bønnelista. Og dette ønsker man å utnytte til å gi et inntrykk av at det kan bli omkamp om likekjønnet vigsel i kommende periode. For oss som kjenner til hva som skal til for at spørsmålet skal få et nytt svar nå, er dette ren utopi. Er det noen som tror at et enstemmig bispekollegium skal snu? At det skulle bli flertall for å reversere meningen til flertallet av biskopene? Og det er det som må skje dersom Bønnelistas ønske skal oppfylles. Og hvis mirakelet skulle skje, at et flertall av Kirkemøte skulle ønske saken på nytt, så vil biskopene stoppe dette i første runde. I en eventuell runde to, i Kirkemøtet, må det være 2/3 flertall for et nytt vedtak. Beklager, men dette er like utenkelig som at Gjøvik Lyn skulle vinne årets fotballcup! Men siden dette er enkelt å kommunisere, forstår jeg jo at man ønsker å bruke denne saken en gang til – også fordi dette kan samle «partiet».

Ny sak! Årets kirkevalg handler om en annen viktig sak for kirken vår: Valg av representanter som skal gi oss en ny kirkeordning, en ny måte å organisere kirken på. Siste Kirkemøte bestemte at en slik ny ordning skal vedtas «snarest mulig i kommende periode». Innbefattet i denne ordningen, skal det bli felles arbeidsgiver for alle ansatte som arbeider lokalt i Kirken. I dag ansettes alle prester (om lag 1400) av bispedømmerådet, mens alle andre ansatte i kirken (kirketjenere, kateketer, diakoner, organister, kontorpersonell, m.fl., til sammen over 7000 personer) ansettes av de lokale Fellesrådene. Spørsmålet blir: hvilket organ, bispedømmeråd eller fellesråd, skal være felles arbeidsgiver for alle lokalt ansatte i kirken? Skal vi få en sentralstyrt kirke der alle er ansatt av et bispedømmeråd? Eller skal alle ansettes av et organ for soknet (lokalkirken). Det skal nå arbeides med konkret utforming av organiseringen, Men grunnholdningen til de representantene vi velger blir helt avgjørende: Vil de ha en sterk forankret lokalkirke, eller går de for sentralisering? Det er det viktige spørsmål i år.

Her tillater jeg meg å si at ÅF er høyst uklare. «Partiprogrammet» deres gir intet svar. Eller for å si det i klartekst: Jeg er helt sikker på at om du bruker ÅF liste i dette valget, vil du garantert velge inn mennesker som mener det motsatt av hva du mener! Og det samme vil også skje om du bruker nominasjonskomiteens liste. Det er mulig det er grunnlag for å karakterisere lister for «perverse», eller føre til perverse valg, men da gjelder det i så fall mer enn en liste!

De eneste som har sagt noe helt klart og tydelig om dette spørsmålet, er faktisk Bønnelista, og så langt, noen enkeltkandidater, som går for lokal tilsetting. Altså blir det også denne gangen avgjørende viktig å vite hva kandidatene står for. Jeg vil oppfordre flere enkeltkandidater på alle lister, spesielt toppkandidatene, om å tilkjennegi hvilket standpunkt de har i årets viktigste sak! Gjør det gjerne som en samlet oppstilling for de 5 første kandidater på alle lister. Som velgere har vi krav på å vite hva dere står for, slik at vi kan gi vår stemme til de vi er enige med.

Dag Landmark

Nåværende medlem av Hamar bispedømme,

men ikke på valg

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags