Åpen dag ved NTNU: – Det er viktig for oss som kommer utenfra at vi ikke føler oss utenfor og ensom

Hva er det som gjør at videregående elever velger seg Gjøvik som studiested og hvor kommer søkerne til NTNU ifra?