Vi i Arbeiderpartiet er utålmodige. Etter åtte år med høyrepolitikk, vil vi raskest mulig skape et mer rettferdig Norge. Vi ser nå framveksten av forskjells-Norge hvor klasseskillene mellom fattig og rik er økende. Dette ser vi dessverre tegn til også innen helsevesenet. Da kan vi ikke gi mer penger til de rikeste slik Erna Solberg og hennes partnere har som fanesak.

Den offentlige spesialisthelsetjenesten er sulteforet i mange år. Det har ført til mange problemer og kutt. Sykepleiere og jordmødre i sykehusene lokalt beskriver en krevende situasjon med for lav bemanning. Samtidig som det kuttes i viktige tilbud får private aktører sugerør rett i statskassa på bekostning av vår felles helsetjeneste.

Det var Arbeiderpartiet som i sin tid fikk fastlegeordningen på plass. Nå har vi fastlegekrise uten at dagens regjering har gitt pengene som trengs. Samtidig som det er mangel på fastleger, dukker det opp private tilbud som Dr Dropin, Volvat og Hjemmelegene. Her kan de som har råd få rask legehjelp, mens vanlige folk må vente på time innenfor den haltende fastlegeordningen.

Arbeiderpartiet har i flere år foreslått mange hundre millioner mer til sykehusene og til fastlegeordningen, uten å få flertall. Store skattekutt til de rikeste har gått foran alt. Vi vi prioritere de store pengene på bedre velferd for alle, i stedet for skattekutt til de få. Og ved å satse på fellesskapsløsninger sikrer vi gode helsetilbud for alle uansett hvor du bor, og uavhengig av hvor god råd du har.

Regjeringen har lansert en prestisjereform for å stimulere til økt bruk av private helseleverandører. I Innlandet brukte bare 219 av 17.660 personer denne muligheten i fjor, altså litt over 1 prosent. Det må kunne kalles et mageplask for regjeringens ønske om økt privatisering.

Vi tror ikke at folk i Innlandet ønsker en privatisering av helsevesenet. I stedet for privatisering vil vi i Arbeiderpartiet satse på de offentlige sykehusene.

Arbeiderpartiet har laget en 100 dagers plan for hva vi ønsker å gjøre i en ny Ap-leda regjering. Et av de viktigste tiltakene i denne planen er å stoppe høyrepartienes privatiseringsreformer i helse- og omsorgssektoren. Vår løsning er å styrke velferdsstaten der alle får et likeverdig tilbud – nå er det vanlige folk sin tur!