Ap vil legge ned Biristrand skole, men beholde Redalen

Arbeiderpartiets representantskapsmøte går inn for å legge ned Biristrand skole.