Gå til sidens hovedinnhold

Ap sier nei til Høyre-regjeringens nye tvangsreform for skolene

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Regjeringen er ute med en ny tvangsreform. Alle fylker skal tvinges til å innføre karakterbasert inntak til videregående skole, og ingen skal lenger få bruke nærskolemodellen. Målet er at elevene skal konkurrere, og at elever med sterke avgangskarakterer fra ungdomsskolen skal få velge fritt – mens de som har svakere karakterer risikerer å måtte busses på kryss og tvers over store områder, eller flytte på hybel flere år før de er klar for det og uten at de er motivert til det.

I dag velger fylkene selv om de vil ha karakterbasert inntak eller om de vil la elevene gå på nærskolen sin. I Innlandet har vi valgt nærskolemodellen.

Høyre-regjeringens nye forslag er at folkevalgte og innbyggere ikke lenger skal ha noe å si om dette. Det er staten som skal bestemme, og det skal være karakterbasert konkurranse over hele landet. Også i fylker der de folkevalgte har bestemt å la nærskoleprinsippet gjelde. Innlandet er altså et slikt fylke der Høyre nå vil at staten skal overstyre de lokale hensynene.

Nok et angrep på demokratiske vedtak, med andre ord. Høyre og de andre blå partiene er dessverre ingen garantist for at ungdom skal ha en videregående skole nær der de bor. Tvert om - i Innlandet valgte vi nærskolemodellen for å skape forutsigbarhet og trygghet for alle elever, for lærerne, for skoleledelsen og for de som planlegger og administrerer inntaket til de videregående skolene for rundt 13.000 elever hvert år. Høyres alternativ er at de som sliter med skolemotivasjonen skal busses til de minst populære skolene -- om nødvendig langt vekk fra der de selv bor og har familie, venner og sosialt nettverk. Det høres ut som oppskriften på at flere dropper ut og avbryter skolegangen.

I Arbeiderpartiet vil vi at flere skal fullføre og bestå videregående opplæring, ikke færre. Og vi vil ha en skole som løfter alle, gir muligheter for alle og er rettferdig for alle - ikke bare for dem som har sterke karakterer fra ungdomsskolen. I stedet for å utvikle et system med A- og B-skoler, er Arbeiderpartiets alternativ å sørge for at ALLE skolene våre er moderne, attraktive, har dyktige lærere med tid til hver elev, har forsterket rådgivningstjeneste, tilgjengelig skolehelsetjeneste hver dag og oppdatert læremateriell. Og ikke minst jobber vi for en læreplassgaranti for yrkesfagelevene våre. Dette er endringer som forbedrer skolen. Høyres forslag går motsatt vei.

Innlandet Arbeiderpartis politikk er at den videregående skolen i Innlandet skal bli Norges beste – ikke at vi skal akseptere en utvikling der noen skoler blir populære og andre upopulære. Skolene våre skal ikke bli enda en arena for høyrepartienes konkurranse- og markedstenkning.

Arbeiderpartiet sier derfor ja til nærskolen og nei til Høyre-regjeringens ferskeste tvangsreform. Som modell vil vi at elever prioriteres til den nærmeste skolen der utdanningstilbudet eleven ønsker seg finnes. Og selvsagt med fleksibilitet: Elever som av gode grunner vil søke seg til skoler andre steder i Innlandet skal selvsagt kunne gjøre det. Men inntak basert på konkurranse om karakterer er vi mot.

For oss er det viktig at det fortsatt skal være de folkevalgte i hvert enkelt fylke som bestemmer inntaksmodellen til videregående opplæring - utfra lokale forhold og hva de mener vil gi den beste løsningen for elevene.

Kommentarer til denne saken