Til min undring foreslo KrF å gi mulighet for utvidet, daglig oppholdstid i de kommunale barnehagene i Gjøvik. Allerede nå er det mulig for unger å være (les for foreldre å ha ungene sine) 9 timer i barnehagen per dag. Jeg mener det er en svært lang dag for en liten pjokk. At av alle KrF, foreslår å ytterligere forlenge oppholdstiden, forundrer meg. Forundringen styrkes når jeg leser KrFs partiprogram. Der det blant annet heter at: «det er viktig å begrense barns totale oppholdstid i barnehagen gjennom en makstid. KrF er skeptisk til at samfunnet skal overta enda mer av omsorgsoppgavene fra foreldre».

Med min beste vilje kan jeg ikke se at KrFs forslag, støttet av Høyre, i tirsdagens møte i Utvalg for oppvekst, er i tråd med intensjonen i KrFs eget partiprogram.

Gjøvik Arbeiderparti mener at 9 timer er lenge nok. Barnets beste innebærer at kortere oppholdstid er ønskelig, men utfordrende å gjennomføre. Som et avbøtende tiltak foreslo vi derfor i vårt forslag til styringsdokument (budsjett) 20 nye stillinger. Oppholdstida blir ikke noe mindre av det, men litt mer voksentid kan bidra til en bedre dag for alle i alminnelighet, og de med lengst oppholdstid i særdeleshet.