Ap-lederen: Vil satse på Innlandet

BESØK: – Mange av dem vi møtte på vår vei, fortalte at de savner en satsing på Innlandet. En satsing som bygger på verdiene som ligger her: i skogen, i jorda, i reiselivet, i kulturen og i folk, skriver Jonas Gahr Støre, som denne uka har vært på rundreise i Innlandet. Her med varaordfører Håvard Halvorsen i Nord-Aurdal.

BESØK: – Mange av dem vi møtte på vår vei, fortalte at de savner en satsing på Innlandet. En satsing som bygger på verdiene som ligger her: i skogen, i jorda, i reiselivet, i kulturen og i folk, skriver Jonas Gahr Støre, som denne uka har vært på rundreise i Innlandet. Her med varaordfører Håvard Halvorsen i Nord-Aurdal. Foto:

Av
DEL

MeningerInnlandet er rikt på det Norge trenger mer av i framtida – skog, landbruk, teknologi, reiseliv, kultur og mest av alt: Folk som brenner for å utvikle egne lokalsamfunn. Da må fellesskapet sørge for trygge velferdstjenester som gjør det mulig for unge og gamle å bli boende i bygda si.

Innlandets utvikling dreier seg ikke bare om Innlandets egne kommuner, men har betydning for hele Norge. Ikke bare har det har stor verdi at vi bor, lever og jobber i hele landet, men i Innlandet finnes også næringer som er viktige for å løse de utfordringene vi står overfor som land.

Arbeiderpartiets sentralstyre reiste denne uken på kryss og tvers i det nye fylket og besøkte til sammen 27 kommuner. Målet var å lytte til folk og høre hva som trengs for å legge til rette for gode liv og arbeidsplasser i bygd og by.

Mange av dem vi møtte på vår vei, fortalte at de savner en satsing på Innlandet. En satsing som bygger på verdiene som ligger her: i skogen, i jorda, i reiselivet, i kulturen og i folk, og som kan utvikle det som gir arbeidsplasser i dag, og det som kan gi nye jobber til de som vokser opp.

Den satsingen skal Arbeiderpartiet sørge for. I god tradisjon vil vi utvikle politikk som legger til rette for å skape og å dele. På den ene siden: En sterk satsing på kunnskap og næringsliv, med en aktiv stat og gode statlige ordninger for innovasjon og arbeidsplasser der naturressursene finnes. På den andre siden: En sterk velferdsstat som er der når du trenger den. Folk må føle trygghet for at politiet og ambulansen kommer raskt nok om det skjer noe, at veiene er trygge å kjøre på, og at de kan koble seg til resten av verden med et raskt brebånd. De unge må kunne utdanne seg til det de ønsker uten å flytte til storbyene, og de må ha mulighet til å skaffe seg bolig med utgangspunkt i egen lønn. Og kommuneøkonomien kan ikke være så stram at ekstra pedagoger på skolene må kuttes eller forebyggende helsetjenester stenges, slik høyreregjeringens opplegg fører til.

Arbeiderpartiet vil få dette på plass, og i programprosessen vi er i gang med utvikler vi politikk som satser på Innlandet. Her er noen viktige punkter:

1. Legge til rette for nye kunnskapsbaserte arbeidsplasser i bioøkonomien, for eksempel ved å avlaste risiko for ny industribygging.

2. Sikre finansiering av tjenester nært folk, gjennom en bedre kommuneøkonomi, en bedre sykehusøkonomi og finansiering av nye oppgaver kommunene får fra staten.

3. Gjøre det enklere for flere å skaffe egen bolig ved å bruke Husbanken aktivt for å legge til rette for boligetablering i distriktene og med ordninger som reduserer risikoen ved boligbygging i distriktene.

4. Gjøre bredbånd tilgjengelig i hele Innlandet. Dette prioriterer vi penger til i våre alternative budsjetter.

5. Gi mer penger til flom- og rassikring, som vil bli stadig viktigere på grunn av hyppigere ekstremvær.

6. Satse på kvalitet i yrkesfagene, og sammen med partene innføre en læreplassgaranti for alle kvalifiserte søkere med ungdomsrett, slik at flere ungdommer får fullført utdanningen sin og kan bidra i arbeidslivet.

7. Sørge for et desentralisert utdanningstilbud, gjennom å styrke Høgskolen i Innlandet med flere studieplasser og forskerstillinger (PHD) og gi utdanningsinstitusjonene en klar bestilling om å tilby utdanning der folk bor.

8. Ansette flere politifolk i Innlandet. Politiforliket som skulle gi en styrking på de gjenværende lensmannskontorene, har i stedet blitt høyreregjeringens kuttreform, og mange steder har innbyggernes tilgang til polititjenester blitt så svekket at det svekker folks trygghet. Dette skal vi snu.

9. Ha akuttmedisin i hele Innlandet og få en slutt på at ambulansetjenesten er salderingspost når regjeringen underfinansierer sykehusene. Vi vil utrede forskriftsfestede responstider for ambulansetjenesten og ha en investering i utstyr i bilene, slik at det ikke blir forskjeller rundt om i landet.

10. Satse på klimatilpasset landbruk og stoppe en utvikling der gress og beiteområder legges brakk. Ap har en egen plan for klimatilpasset landbruk med økt selvforsyning, jord og infrastruktur som er tilpasset tider med lite og mye nedbør.

Og helt til slutt: Vi mener også det igjen er på tide med en statsråd fra Innlandet!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags