Denne helgen er det fylkesårsmøte i Innlandet Arbeiderparti. Blant annet skal partiet ta stilling til spørsmålet om å utvide stemmerettsalderen i lokalvalg til å gjelde 16-åringer. Det er på høy tid.

Arbeiderpartiet har historisk vært på riktig side i stemmerettsreformene – i 1913 var parti et med på å sørge for at kvinner fikk stemmerett, og i 1919 for at de som mottok fattigstøtte kunne få stemme. Og hver gang stemmerettsalderen har endret seg siden – i 1920, 1946, 1967 og 1978 – har Arbeiderpartiet sittet i førersetet.

Neste valgperiode har Arbeiderpartiet muligheten til å gjøre det samme igjen. I juni i fjor kom valglovutvalget med sin innstilling til ny valglov. Et bredt sammensatt panel av både forskere og politikere gikk inn for stemmerett for 16-åringer i lokalvalg, inkludert Arbeiderpartiets mann i utvalget, tidligere justisminister Knut Storberget.

Nå trenger vi Innlandet Arbeiderpartis støtte for å få gjennomslag.

Politikken som vedtas i dag påvirker først og fremst ungdommen. Da er det logisk å la ungdommene selv være med på å legge føringene. Vi ser i dag en ungdomsgenerasjon som er mer engasjert i samfunnet enn kanskje noensinne før – med klimastreikerne som det tydeligste eksempelet. Mye politikk handler om og berører ungdom på forskjellige måter, både direkte og indirekte, og det er ungdom som kjenner ungdom best. Gis 16-åringer stemmerett i kommunestyrevalget vil de ha større innvirkning på lokalsaker som direkte påvirker dem – som skolepolitikk.

Det finnes flere velbrukte motargumenter. Et av de vanligste har vært å påpeke at myndighetsalder er 18 år, og at stemmerettsalder dermed bør følge dette. Dette er en utdatert holdning. Man er for eksempel ikke myndig før dagen man fyller 18, men man har stemmerett fra første dag samme år. Man skal kunne påvirke samfunnet, selv om man etter loven er et barn.

Et annet motargument har handlet om modenhet. Det er et tullete argument. Det finnes modne 16-åringer og umodne 61-åringer, men vi nekter ingen 61-åringer å stemme! Når man ser det enorme engasjementet og den imponerende demokratiforståelsen norske ungdommer utviser, er det merkelig at noen ikke vil la ungdommen bruke stemmen sin ved valg.

De som må leve lengst med konsekvensene av dagens politikk får i dag ikke ta del i ansvaret for og utformingen av den. Vi vil jobbe for et inkluderende demokrati, og da må flest mulig delta. Å utvide stemmerettsalderen er et naturlig neste steg. Vi ber om at Innlandet Arbeiderparti blir med på Norges neste store demokratireform, stemmerett for 16-åringer.