Facebook-gruppa «Tog til nytt sykehus ved Mjøsbrua» (per i dag 1145 medlemmer) ble startet i sommer. Vi mener å se en historisk mulighet til utvikling som åpner seg for Innlandet om også nye togforbindelser etableres.

Facebook-gruppa fikk raskt støtte og applaus fra de fleste politiske partier, herunder de tre nevnte i overskriften, så sånn sett er det bare fryd og gammen. Partier forteller oss at togforbindelse over Mjøsa har de jo hatt på programmene sine lenge.

Likevel og ikke minst fordi stortingsvalget nærmer seg, utfordret vi for en tid tilbake alle politiske partier å i avisinnlegg svare på tre konkrete spørsmål om togstopp ved det nye sykehuset og om jernbaneplan og bru over Mjøsa.

Både med tanke på den historiske muligheten for å drive disse gamle ideene framover til planer og virkelighet, og med tanke på den urovekkende internasjonale rapporten nylig om klima og miljø for kloden vår, som har ført til nye tilhengere av utsagnet, «jo selvfølgelig tar vi klimaforandringene på alvor», er vi ganske sikre på at store velgergrupper lengter etter å høre i klartekst spesielt hva dere i Ap, H og Sp egentlig mener om omtalte tre spørsmål tidligere i sommer.

Dette leserinnlegget er også en utstrakt hånd til dere Ap, H og Sp, vi ønsker å hjelpe dere til å tilfredsstille mange velgere om å forstå at dere virkelig mener alvor når det gjelder klima- og miljøsakene. Klarer dere å være så konkrete som vi i Facebook-gruppa håper, eller blir det mest ullent preik når alt kommer til alt?

Klarer dere å forplikte dere om å love mer togsatsing i Innlandet, framfor å bygge stadig flere firefelts motorveier, som nå alle skjønner spiser store arealer, skader dyr og mennesker, klima og øvrig miljø?

Vi ser virkelig fram til avisinnleggene, med svar på våre tre spørsmål, fra dere i Ap, H og Sp.