Valgkampen er i gang. De siste dagene har Fremskrittspartiets topper i Innlandet reist rundt og innkassert ære for resultater av siste budsjettforhandlinger. Konkrete og lettfattelige saker som en tilleggsbevilgning på 100 millioner kroner over statsbudsjettet til bredbåndsutbygging i år, og stenging av seks bomstasjoner, som på fv34 mellom Grime og Vesleelva i Søndre Land.

Til Grime kom også partiets sentrale talsperson for samferdsel, Bård Hoksrud. Samme Hoksrud som foran valget i 2013 gikk ut i Nettavisen med det optimistiske løftet «Jeg kan garantere at det blir bompengefritt over hele landet» om Frp fikk samferdselsministeren.

Det ble jo som kjent ikke helt slik. Tvert imot måtte også Frp innse at bompenger ofte ble løsningen for lokale politikere som måtte innfri kravet til egenkapital for å få realisert sine ønskede utbygginger.

Antall bomstasjoner vokste ifølge Statens vegvesen fra 170 til 245 med Frp i regjering. De fem første årene hvor skatte- og avgiftspartiet satt med både finansministeren og samferdselsministeren ble det ifølge samme etat tatt inn 38 prosent mer i bompenger enn før.

Disse brysomme tallene banet vei for protestpartiet «Folkeaksjonen NEI til mer bompenger» som har særlig gjort seg bemerket på Vestlandet. Det var åpenbart uvant for Frp å stå i forsvarsposisjon på et av deres kjerneområder. De siste årene har dessuten distriktspartiet Senterpartiet begynt å yppe seg med dieselforsvar og framsnakk av privatbilens posisjon utenfor storbyene. Frp har altså stort behov for å markere seg på bom- og bilområdet igjen. Kanskje er det ikke helt tilfeldig at av to av bomprosjektene som nå skal kuttes er i Rogaland, der bompengepartiet virkelig fikk fotfeste ved forrige korsvei.

Spørsmålet er om dette er nok til at flere igjen skal velge Frp, som har motvind på meningsmålingene etter Sylvi Listhaug overtok som partileder i vår. De siste månedene har partiet ligget på 10 prosent oppslutning, mens Dagbladets første julimåling er helt nede på 7,2. Det må være tilnærmet krisetall for partiet. Samtidig stiger nå igjen oppslutningen om Arbeiderpartiet. Kanskje er det rett og slett andre saker som opptar velgerne foran valget i år.