Ansvarsreformen og Østre Toten kommune

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Ansvarsreformen er satt i fokus på OAs debattsider siste uka. Denne snart 30 år gamle reformen kom i 1991 og sørget for avviklingen av store institusjoner som boform for mennesker med utviklingshemming. De skulle tilbake til sine kommuner for å leve som oss andre og delta i samfunnet på like vilkår. Å bli flyttet ut av institusjonene og tilbake til hjemkommunen var nok skremmende for mange. Vi er alle redde for forandringer. Men forandringen ga dem muligheten til å flytte inn i egen bolig, bli kjent med folk i gata og ta livet tilbake.
Hva skjer på Østre Toten? Politikerne har planer om å flytte personer med utviklingshemming ut av sine boliger og tilbake til store institusjonsliknende bofellesskap. Aller helst vegg i vegg med arbeidsplassen. Da har de kort vei til jobb. Hvem av oss er det som ønsker å bo på arbeidsplassen? Er de ikke klar over at utviklingshemmede har like stor rett til medbestemmelse som alle andre? I planleggingen av nye boliger må alle være deltakende i prosessen og boligene bør plasseres slik at det legges til rette for aktiv deltakelse i lokalsamfunnet, og nære sosiale arenaer.
Mange kommuner bygger store bofellesskap stikk i strid med nasjonale føringer og boligpolitikken for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Østre Toten er en av disse kommunene med et stort bofellesskap på 16 samlokaliserte enheter på Meieritunet, større enn de fleste institusjonene før avviklingen i 1991. Med kommunens framtidige planer for bygging av store bofellesskap, vil de være en av de verste kommunene i landet!
NOU 2016:17 På lik linje, anbefaler at det settes et tak på seks samlokaliserte boliger for å få lån og tilskudd fra Husbanken. Gjøvik kommune har fulgt denne politikken hele veien, fordi de setter mennesket som bor der i fokus. Små enheter gir mindre gruppebaserte tjenester og større mulighet for selvbestemmelse og et selvstendig liv.
Planene til Østre Toten kommune er i strid med FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Er det mulig at dette er ukjent for politikerne i Østre Toten kommune, eller ønsker de rett og slett å overse utviklingshemmedes rettigheter.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken