For kommunene som ble lammet av strømbrudd og manglende mobildekning under høststormen i november, er det mager trøst at mobil- og nødnettet har blitt forsterket de siste åra. Da strøm og nett lot vente på seg i dagevis, hjalp det lite i Valdres og Land at nødnettbatteriene nå skal vare i minst fire timer, mot enda kortere reservekapasitet tidligere. Like fullt har det vært et stor økonomisk løft å bygge ut reservestrømkapasiteten ved flere tusen basestasjoner i hele landet. Nkom mener ytterligere pålegg om slik utbygging vil bli så dyrt for leverandørene at det kan gå ut over bredbåndsutbyggingen, som jo også er et skrikende behov.

I en kronikk i OA skrev Nkom-direktøren blant annet at det er viktig for så vel kommuner som bedrifter og privatpersoner å ta inn over seg at mobildekningen kan bli borte. Altså at den moderne plattformen for all kommunikasjon forsvinner på ubestemt tid, særlig ved langvarige strømbrudd. Det store spørsmålet er da hvordan man kan gi og få informasjon og hjelp i en slik unntakstilstand, som enkelte steder i Valdres varte i hele åtte dager?

I Nordre Land inviterte ordfører Ola Tore Dokken seg opp på scena under en konsert med Torpa skolekors - som for øvrig ble avviklet ved hjelp av aggregat - for å få formidlet siste nytt om utfordringene som ventet deltakerne når de kom hjem. Derfra var det bare å håpe at alle var en god nabo, og at ingen fikk behov for akutt nødhjelp.

Statsråd Sandra Borch var på besøk med både Statsforvalter og forsikringsaktører i følget, for å se herjingene og konsekvensene av stormen, som anslås å ha skapt skader for opp mot 50 millioner kroner. Hun konstaterte at beredskapen må være bedre enn dette. Senere har det vært stille.

Men ordfører Dokken og kollega Marit Hougsrud i Sør-Aurdal har ikke tenkt å la det fortsette slik. De etterlyser interesse fra høyere myndigheter etter at stormen har lagt seg, for å evaluere beredskapen, kommunikasjonen og kriseløsningene. Fordi det står så klart for dem at det eksisterende ikke holder under ekstremvær som dette.

Ansvar må plasseres.