Ansettelsesstopp i Søndre Land – jobber med større tiltak

Rådmannen i Søndre Land har innført ansettelse- og innkjøpsstopp som et umiddelbart tiltak for å bremse overforbruket i kommunens drift. Samtidig jobbes det videre med en rekke mulige kuttiltak i neste års budsjett.