Gå til sidens hovedinnhold

Anne Enger trekker seg som styreleder i Sykehuset Innlandet

Artikkelen er over 1 år gammel

Anne Enger trekker seg som styreleder i Sykehuset Innlandet. – Jeg har ikke nødvendig tillit i Helse Sør-Øst, sier hun.

Onsdag skal styret i Helse Sør-Øst oppnevne ny styreleder og nye styremedlemmer i Sykehuset Innlandet. Anne Enger kommer ikke til å bli gjenvalgt.

På spørsmål fra Østlendingen om hun stiller til gjenvalg, svarer hun at det gjør hun ikke.

– Jeg har ikke nødvendig tillit i Helse Sør-Øst og vil derfor benytte anledningen til å trekke meg. Det har jeg gjort, skriver Enger i en SMS til Østlendingen.

Anne Enger ble styreleder i Sykehuset Innlandet i 2016.

Det var Østlendingen som først publiserte nyheten.

På spørsmål fra OA sier hun:

– Jeg har ikke tenkt å kommentere dette ytterligere. Det jeg har sagt til Østlendingen er vel en rimelig klar melding, synes du ikke?

– Du oppgir at du ikke har nødvendig tillit i Helse Sør-Øst. Er dette knyttet til økonomien i Sykehuset Innlandet?

– Økonomien har vi klart.

– Handler det da om prosessen rundt ny sykehusstruktur?

– Jeg har som sagt ikke tenkt å kommentere ytterligere rundt dette. Nå er jeg på veg til Brummunddal for å lede mitt siste styremøte, sier Anne Enger.

Styret i Sykehuset Innlandet møtes i dag til et totimers ekstraordinært styremøte, knyttet til virksomhetsplanen for ny sykehusstruktur. Saken står på dagsorden når Helse Sør-Øst har styremøte 5. februar.

Sykehussaken

Helse Sør-Øst vil ha ny styreleder for Sykehuset Innlandet (SI). Anne Enger trekker seg etter fire år.

Mange spekulerer i om dette beror på uenighet med Helse Sør-Øst om hvor nytt hovedsykehus i Innlandet skal bygges. Enger er tydelig på at dette må ligge ved Mjøsbrua.

Helse Sør-Øst avgjorde i januar 2019 at det skal utredes et nytt hovedsykehus for Innlandet. I vedtaket nevnes lokalisering nær Mjøsbrua. Dette var gjenstand for diskusjon i styret.

Lokaliseringen ved Mjøsbrua har vært et premiss for enighet etter årevis med utredninger om ny sykehustilbud i Innlandet. Fredag 31. januar la Helse Sør-Øst fram en rapport der denne lokaliseringen ikke er nevnt. Det har skapt usikkerhet politisk, faglig og i styret i SI.

Helse Sør-Øst vil også ha endringer ved dagens sykehus (Gjøvik, Hamar, Lillehammer, Elverum). Ett av disse skal være et stort akuttsykehus. Et blir sykehus for planlagt behandling. De to andre blir "degradert" til lokalmedisinske sentre.

Hvilke sykehus som skal ha hva, avgjøres av styret i Helse Sør-Øst 25. juni i år.

Kommentarer til denne saken