– De store folkemøtenes tid er forbi, konstaterer Gjøvik Høyres ordførerkandidat Anne Bjertnæs og leder Even Kyseth for programkomiteen i lokallaget. Derfor har Høyre nå tatt moderne markedsteknologi i bruk for å sette fingeren på folkepulsen. Sist uke startet lokallaget en kampanje på sosiale medier, med et digitalt spørreskjema der svarene går direkte inn til programkomiteen i Gjøvik.

Vil ha kvinnelig ordfører

Alle Høyre-lag har fått tilbud om å benytte seg av den digitale plattformen for undersøkelsen, noe Gjøvik Høyre altså har takket ja til. Spørsmålsstillingene er lokalt utformet. Etter de første dagene, er Bjertnæs og Kyseth positivt overrasket over hvor mange svar de har fått inn.

– Vi har fått masse åpne kommentarer. Så langt tyder tilbakemeldingene på at folk er opptatt av samfunnsutvikling, studenter, NTNU. Og noen har faktisk kommentert at det er på tide med en kvinnelig ordfører, humrer Bjertnæs, som sier framstøtet er et uttrykk for å være ydmyk på det å være valgt av folket.

– Vi går jo alle rundt i våre egne kretser, partier og ekkokammer. På denne måten håper vi å synliggjøre bredden i hva folk er opptatt av, og at alt ikke er så svart/hvitt som en kan få inntrykk av i kommentarfeltene. Tenk på alle folkene som setter seg ned og hamrer ned et innlegg på Facebook når de blir engasjert av noe. Her er en mulighet til å gjøre noe konstruktivt og sende sin mening til noen som vil lese den og ta stilling til det. Vi håper å på denne måten å i større grad få inn ikke-medlemmers syn, sier politikerne.

Rammebetingelser

Siden det er første gangen de prøver løsningen, vet de ikke hvor mange de kan forvente å høre fra på denne måten. Men Kyseth sier programkomiteen begynner å ta tak i innspillene allerede denne uka.

– Så har vi jo rammebetingelsene, som at det skal skapes flertall for forslagene innad i partiet, så har du økonomien, og selvsagt valgresultatet. Men vi håper å kunne legge fram et program som peker på en retning for framtida i Gjøvik, og vil være et tydelig forslag til forandring for folk, sier Anne Bjertnæs og Even Kyseth.