Nettavisen omtalte i mars i et intervju med Isabelle Ringnes hennes engasjement for mangfold og likestilling og den ubevisste kjønnsdiskrimineringen i næringslivet.

Sammen med barndomsvenninnen Marie Sunde startet Ringnes i 2015 #Hunspanderer, som skal bidra til at arbeidslivet blir mer likestilt. Målet er at alle har like muligheter, uavhengig av bakgrunn.

Og nå har de to parhestene tatt satsingen videre gjennom en ny tjeneste som heter EqualityCheck.it. Det er en nettside for offentlige, anonyme anmeldelser om opplevd likestilling og mangfold på arbeidsplassen, for ikke å si mangelen på dette.

Tripadvisor

En slags «Tripadvisor» for mangfold i arbeidslivet om du vil. Undersøkelser viser at 90 prosent stoler like mye på en online-vurdering som en venn, sier Ringnes til Nettavisen Økonomi.

Ringnes og Sunde tror at fremtiden er likestilt og gjennomsiktig. De håper at den nye nettsiden vil bidra til arbeidsplasser med like muligheter for alle. Så de to lanserte i midten av juni en foreløpig enkel variant av nettsiden, og i løpet av to uker fikk de inn 2000 bedriftsvurderinger fra over 500 selskaper.

Vi har jo jobbet med ubevisst kjønnsdiskriminering i fire år. Bakgrunnen for denne lanseringen er at vi ønsker å involvere grasrota og gi alle en mulighet til å bruke stemmen sin.

I dagens gjennomsiktige verden leser vi anmeldelser om alt fra restauranter og hoteller til skoler før vi bestemmer oss. Men vi leser ikke anmeldelser om mulighetene som finnes på arbeidsplassen vår, som jo er et av de viktigste valgene vi tar, sier Ringnes.

Konkrete ting

– Hvem har så langt sendt inn vurderinger?

Om lag en tredjedel av de som har svart er menn. Det er veldig positivt, ettersom vi ønsker innspill fra alle. Aldersmessig ligger de fleste i gruppen 25-45 år. Det er veldig saklige kommentarer folk legger igjen, det er utrolige mye engasjement der ute, svarer hun.

Det er mange talenter i en bedrift som går tapt ved en skjev kjønnsbalanse i selskapet. En god plattform hvor selskapene som gjør det bra kan vise seg frem, gjør det lettere for bedriftene å tiltrekke seg de beste hodene. Vi vil engasjere medarbeiderne og ønsker at alle kan legge inn en vurdering av sin arbeidsgiver, sier Sunde.

Bedriftene må ha minimum fem innsendte vurderinger for at de blir synlige på plattformen. Ringnes sier den nye tjenesten nok passer best for litt større bedrifter.

Gjennomsnittsscore

Utsagnene innsenderne må ta stilling til, er blant annet «dette selskapet gir like muligheter til alle ansatte», «jeg opplever aldri ubevisst diskriminering fra kollegaer/overordnede», og «jeg opplever aldri uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb».

De vurderer disse utsagnene på en femtrinnsskala fra «sterkt enig» til «sterkt uenig». Innsenderne kan legge inn variabler om seg selv som alder, kjønn, inntekt, seksuell legning og funksjonsnedsettelse, dette er valgfritt.

Vurderingene gir en gjennomsnittsscore for den enkelte arbeidsgiver og dermed noe selskapene kan vise tilbake til, forteller Ringnes.

Positivt fortegn

Dette er ikke for å skjemme ut bedriftene, men for å bidra til åpenhet. Vi vil ha et positivt fortegn rundt dette, og bedriftene kan opprette en profil for å svare på eller flagge vurderingene som har kommet, sier Sunde.

En fellesnevner så langt er at det er mange ærlige tilbakemeldinger. I typiske teknologibedrifter, som også tradisjonelt er mannsdominerte, er mange av selskapene progressive og fremoverlente når det gjelder åpenhet.

Denne åpenheten sitter lengre inne for etablerte bedrifter, sier Ringnes.

Hvordan står det til med likestillingen og mangfoldet i norsk næringsliv?- Det er mye vilje, men det går for tregt med kjønnsbalansen. På det formelle planet har det skjedd mye, men mindre når det gjelder holdninger. Vi ønsker å hjelpe at ledelsen til å gå fra ord og festtaler til handling, svarer Sunde.

Ikke grove saker

Vi oppfordrer ikke til å legge igjen alvorlige og grove saker, da er anbefalingen at dette tas opp med arbeidsgiver eller politiet, forklarer Ringnes.

– Hva er planene fremover?

Vi er i datainnsamlingsfasen og er ikke ferdig med utviklingen av tjenesten slik den vil se ut. Det vil skje en produktutvikling i løpet av sommeren og høsten. Vi skal jobbe mest med markedsføring av EqualityCheck.it i Norge og Sverige før vi ruller ut dette globalt.

Så vidt vi kan se, er vi blant de eneste nettdugnadskonseptene i verden som fokuserer på mangfolds- og likestillingsperspektivet, sier Ringnes.

I tillegg har vi ansatt vår første medarbeider, som skal lede det tekniske, sier hun stolt.

Kjendiser anbefaler

Kjente personer som kulturminister Trine Skei Grande (v), tidligere Innovasjon Norge-direktør Anita Krohn Traaseth, TV-profilen Harald Rønneberg og lederen av Litteraturhuset i Oslo, Susanne Kaluza, har alle gått ut og oppfordret til å legge igjen en vurdering.

I løpet av høsten vil alle anmeldelsene være offentlige, men de vil ikke kobles opp mot brukernes identitet, forsikrer Sunde. Ringnes og Sunde ønsker at de ansatte gi ærlige tilbakemeldinger. Ved å legge igjen en vurdering, samtykker brukerne at de vil bli synlige for alle.

Innsenderne oppfordres til ikke å bruke «aggressiv eller diskriminerende språkbruk». De anonyme innsenderne kan heller ikke identifisere personer eller avsløre bedriftshemmeligheter.