Anita (38) fra Toten forsker på kreft. Nå har gruppa hun leder fått åtte millioner til forskning på immunterapi

Anita Sveen fra Kolbu leder en prosjektgruppe ved Radiumhospitalet som forsker på immunterapi mot tarmkreft. Torsdag ble det kjent at forskningsprosjektet deres er blitt tildelt åtte millioner kroner fra Kreftforeningen.