Anette følte hun sto mye alene: – Pårørende bør være en naturlig del av behandlingen, sier DPS.

Også ved behandlingen av psykisk syke involveres de pårørende i dag med en gang, og gjerne gjennom hele behandlingen.